Skip to content

Severní jaderné testovací stanoviště zničeno

 

Pchjongjang, 25. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Severní jaderné testovací stanoviště KLDR bylo zcela zničeno na základě rozhodnutí, které bylo učiněno na třetím plenárním zasedání sedmého Ústředního výboru Korejské strany práce.

Po zveřejnění rozhodnutí o demontáži jaderného testovacího stanoviště na dubnovém plenárním zasedání Ústředního výboru KSP příslušné instituce, včetně Institutu jaderných zbraní KLDR, okamžitě zastavily veškeré přípravy a projekty jaderných zkoušek a provedly postupnou demontáž.

 

Byly demontovány a odstraněny tunely a veškeré druhy zařízení, informační a komunikační systémy a energetické systémy a stavební a provozní vybavení, které byly instalovány v pozorovacím centru, kontrolním středisku a výzkumném ústavu na severním jaderném testovacím stanovišti.

Obřad úplné demontáže severního jaderného testovacího stanoviště KLDR byl proveden 24. května.

 

 

Proces demontáže byl sledován v terénu novináři z Číny, Ruska, USA, Británie a jižní Koreje. Členové mezinárodních tiskových sborů byli informováni o metodách a řádu demontáže zkušebního stanoviště a prošli tunely, kde byly v minulosti prováděny jaderné testy, tunely připravenými k okamžitému a bezpečnému provádění silných jaderných testů a centry sledování testů.

Poté byla provedena práce pro zničení všech tunelů jaderného testovacího prostoru pomocí výbuchu, zavalení vstupů a výbuchu všech pozemních staveb včetně zkušebních pozorovacích středisek.

 

 

Na konci práce Institut jaderných zbraní KLDR vydal na místě prohlášení.

Zničení jaderného zkušebního prostoru je jasným projevem pevného mírumilovného stanoviska vlády KLDR, která se připojila k mezinárodní touze a úsilí o úplné zastavení jaderných testů a pozitivnímu přispění k vybudování světa bez jaderných zbraní.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp