Skip to content

Soudruh Kim Čong Un zkontroloval stavbu pobřežní turistické oblasti Wonsan – Kalma

Pchjongjang, 26. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, zkontroloval stavbu pobřežní turistické oblasti Wonsan – Kalma.

Doprovázel ho zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čo Jong Won.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce na místě přivítal náčelník Generálního politického byra pozemních vojsk Korejské lidové armády armádní generál soudruh Kim Su Gil, zástupce náčelníka Generálního politického byra pro organizační záležitosti  generálplukovník pozemních vojsk soudruh Son Čchol Ču, náměstek ministra lidových ozbrojených sil generálporučík pozemních vojsk soudruh Kim Čong Gwan, velící důstojníci ředitelství  stavby pobřežní turistické oblasti Wonsan – Kalma a pracovníci oddělení projektování Komise pro státní záležitosti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, dívaje se na panorama stavby na pobřeží Mjongsasipri, kde rostou různé budovy, povzbudil stavitele a pochválil je za to, že za několik měsíců vykonali mnoho práce. Poznamenal, že období, kdy byly vytvořeny legendární příběhy Rjomjongu, se stalo minulostí v této zemi, kde každý den dochází ke svěžímu ​​skoku a pokroku, a řekl, že nové zázraky ve výstavbě jsou znovu vytvořeny na staveništi pobřežní turistické oblasti Wonsan – Kalma.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se na různých místech staveniště seznámil s celkovou situací stavby, včetně jejího rozsahu a pokroku a opatření pro dodávku stavebních materiálů a zařízení, a diskutoval o problémech vznikajících při urychlení stavby. Zdůraznil, že je třeba stanovit denní plán výstavby a přísně dodržovat požadavky na úroveň návrhu a konstrukce a způsobu výstavby na principu převzetí odpovědnosti za bezpečnost projektu a zaručit tak absolutní kvalitu všech stavebních projektů po celou věčnost, a tím zajistit kvalitu budov na nejvyšší úrovni.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že by měla dynamicky probíhat politická práce frontového typu a hnutí kolektivního soutěžení, aby celé staveniště překypovalo propagandou a agitací frontového typu, horlivým vlastenectvím a  zápalem pro boj a soutěžení. Zdůraznil nezbytnost pro sektor výroby stavebních materiálů a další příslušné jednotky v celé zemi, aby včas zajistily vybavení, stavební materiály a dokončovací stavební materiály potřebné na staveništi tím, že důrazně provedou bitvu za zvýšení výroby a bitvu v budování.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že záměrem strany je nádherně vybudovat pobřežní turistickou oblast Wonsan – Kalma jako přímořské letovisko v korejském stylu, kterému nebude rovného na světě, aby si náš lid mohl užívat vyspělou civilizaci na nejvyšší úrovni. A vydal pokyn k dokončení stavby do Dne slunce následujícího roku.

Všichni vojáci a budovatelé přišli na prašné staveniště, aby srdečně poděkovali váženému soudruhu nejvyššímu vůdci, který jim dodal víru ve skvělou budoucnost čučche Koreje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp