Skip to content

Kim Čong Un navštívil Pchjongjangský trolejbusový závod

 

Pchjongjang, 1. února čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poskytl na místě pokyny nově rekonstruovanému Pchjongjangskému trolejbusovému závodu.

Při pohledu na továrnu s jasným úsměvem ve tváři řekl, že všechny budovy jsou pěkné a svěží a okolí kolem továrny je čisté a je znát, že k tomu bylo vynaloženo velké úsilí.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl síň slávy revolučních dějin a rozvoje závodu. Řekl, že Pchjongjangský trolejbusový závod byl založen díky ušlechtilému záměru velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který stanovil politiku provozování trolejbusů v hlavním městě, aby občané žili kulturně ve městě bez znečištění.

Řekl s hlubokým pohnutím, že fotografie, na nichž velký vůdce prohlíží trolejbus „Čchollima-72“ v květnu 1972, a velký generál soudruh Kim Čong Il prohlíží trolejbus „Kwangbok Sonjon“ v dubnu 1990, mu připomněly jejich oddanost a úsilí vynaložené na řešení dopravních problémů hlavního města.

Zdůraznil, že funkcionáři a dělnická třída tohoto závodu by měli mít v srdcích hrdost a sebevědomí práce na slavném pracovišti, spojeném s kapkami potu lásky k vlasti velkých vůdců a jejich láskou k lidu, a provádět nepřetržité inovace, nepřetržitý pokrok.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl různá místa závodu, včetně obráběcí dílny, dílny elektromotorů, montážní dílny trolejbusů a dílny celkových oprav, seznamuje se blíže s průběhem rekonstrukce a modernizace a výrobou.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl nové trolejbusy vyrobené v závodě. V trolejbusech se podrobně seznámil s technickými údaji a kvalitou vybavení a poznamenal, že jsou hrdým výtvorem, prodchnutým revolučním duchem sebedůvěry korejské dělnické třídy, a čím více se na ně díváš, tím více jsi povzbuzen a nadšen, a dodal, že velký vůdce a velký generál by byli velmi šťastni, kdyby viděli obyvatele města jezdit do práce a z práce novými trolejbusy.

Zdůraznil, že je třeba lépe navrhnout trolejbus, vytvořit jeho značku v mimořádném stylu a zatraktivnit jeho vzhled a provést montáž tak, jak to vyžaduje lid, aby necítil nepohodlí, a tak učinit trolejbus, hromadný dopravní prostředek, reprezentantem vzhledu hlavního města Pchjongjangu.

Řka, že je jeho záměrem přeměnit Pchjongjangský trolejbusový závod ve světového výrobce trolejbusů, vážený nejvyšší vůdce stanovil cíle pro 2. etapu modernizace závodu, a přijal k tomu laskavá oaptření.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil naději a důvěru, že funkcionáři a dělnická třída Pchjongjangského trolejbusového závodu splní svou povinnost v práci, aby dosáhli nového cíle předloženého stranou, a nechal se s nimi na památku vyfotografovat.

Doprovázeli ho místopředseda ÚV KSP soudruh O Su Jong a zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP soudruh Čo Jong Won.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp