Skip to content

Zvýšení počtu vozidel hromadné dopravy domácí výroby

Pchjongjang, 28. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V současnosti jezdí po ulicích hlavního města Pchjongjangu nové typy trolejbusů a tramvají. Trolejbusy a tramvaje, vytvořené podle moderního vkusu, dodávají lidu hrdost a sebevědomí.

V posledních letech bylo sériově vyrobeno více než 100 trolejbusů a tramvají pro zajištění pohodlí cestujících obyvatel hlavního města.

 

Mezitím byl nasazen v úseku stanic Pulgunbjol (Rudá hvězda) – Puhung (Obnova) nově vyrobený vlak metra.

Všechny tyto úspěchy v oblasti osobní dopravy v hlavním městě odrážejí lásku k vlasti a lidu, odhodlání a úsilí váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, který navštívil Kim Čong Tcheův komplex elektrických lokomotiv v červenci čučche 104 (2015), stanovil úkol vyrobit v nejkratším období  náš vlak metra. Prozkoumal jeho model a vyřešil všechny problémy, které vyvstaly v jeho vývoji a výrobě.

Když byl vyroben nový vlak metra, podrobně osvětlil možnosti jeho zlepšení a důkladně se seznámil s jeho zkušebním provozem.

Mezitím se několikrát zabýval možnostmi a způsoby modernizace Pchjongjangského trolejbusového závodu a vyřešil složité problémy, které se objevily v projektu.

Koncem ledna 2018 navštívil továrnu a vydal pokyn k výrobě trolejbusů dle požadavků a hodnocení lidu jako absolutního kritéria.

O několik dní později nastoupil hluboko v noci do nově vyrobeného trolejbusu a po dlouhou dobu konkrétně kontroloval stav jeho bezpečnosti.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp