Skip to content

Výroba cementu sa zvýšila

Sangwonské cementárne, veľký výrobca cementu v KĽDR, zvyšujú produkciu.

Od svojho založenia v apríli čučche 78 (1989) komplex hmatateľne prispel k realizácii politiky Kórejskej strany práce.
V tomto roku, ktorý bol rozhodujúci pre implementáciu päťročného plánu národného hospodárskeho rozvoja, došlo k nárastu produkcie. Zaviedol sa proces rozohriatia pecí pomocou lokálne dostupného hnedého uhlia a antracitu (druh čierneho uhlia, pozn.) a výroby žiaruvzdorných materiálov, vďaka čomu už nie je nutný dovoz ťažkého vykurovacieho oleja.

Na základe analýzy obrovského množstva najnovších údajov vyvinuli technickí pracovníci s pomocou výskumných pracovníkov Technickej univerzity Kim Čcheka viac ako sto zariadení, ako sú tlakové dúchadlo a zberač prachu, a kľúčových materiálov ako briketové spojivo.

Sangwonský vápencový lom, ktorý je pridružený ku komplexu, vykopal vertikálny tunel, aby skrátil dlhú dopravnú cestu po svahu, ušetril značné množstvo paliva a umožnil vo väčšej miere ťažiť vápenec.

Vďaka cementovej otáčavej peci, veľkokapacitnému kalcinátoru, vápencovému lomu a žiaruvzdorným materiálom beží továreň na plný výkon a komplex zaznamenal v tomto roku historicky najvyššiu produkciu.http://www.naenara.com.kp