Skip to content

Súdruh Kim Čong Un navštívil továreň na pneumatiky Amnokgang

Pchjongjang, 3. decembra čučche 106 (2017) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un poskytol poľné pokyny továrni na pneumatiky Amnokgang, ktorá úspešne splnila úlohu výroby pneumatík uprednostňovaných Kórejskou stranou práce (KSP).

Podal si ruku s každým funkcionárom a poďakoval im za ich úsilie, keď povedal, že pracujúca trieda továrne vyriešila záležitosť, ktorú strana požadovala a dodala mu veľkú odvahu tým, že vykonala kolektívne inovácie v snahe o výrobu nových pneumatík, kvôli čomu im prišiel poďakovať.

Prezrel si miestnu izbu revolučných tradícií. Zdôraznil pritom, že je potrebné, aby funkcionári a pracovníci továrne nezabudli na hrdosť a česť žiť a pracovať v slávnej továrni, ktorá bola spojená s vrelou láskou prezidenta Kim Ir Sena a vodcu Kim Čong Ila a priniesla nové zázraky a inovácie vo výrobe, aby dodala večný lesk nesmrteľným vodcovským zásluhám, ktoré vykonali veľkí vodcovia pre výrobu pneumatík v štýle čučche.

Prešiel sa okolo všetkých druhov pneumatík vyrobených v továrni, vrátane novo vyvinutých veľkých pneumatík pripravených pre samohybné vozidlo nesúce balistickú raketu.

V septembri udelil závodu úlohu bezchybne vyrobiť veľké pneumatiky pre deväťosé samohybné spúšťacie vozidlo vlastného štýlu, zatiaľ čo energicky usmerňoval prípravu na „veľkú udalosť v novembri“. Funkcionári a robotnícka trieda skvelo splnili rozkaz vydaný stranou, a to aj napriek problémom a ťažkostiam, ktoré sa vyskytli počas odvážnej výrobnej kampane.

Najvyšší vodca povedal, že bol veľmi ohromený, keď videl bojový duch a pracovný prístup funkcionárov a robotníkov, ktorí spustili nový výrobný proces veľkých pneumatík pomocou domácich zdrojov, ktoré nie sú závislé od dovážaných zariadení, a revolučným spôsobom vyrábajú veľkorozmerné pneumatiky nového typu, ktoré sú vo svojich fyzických a mechanických vlastnostiach oveľa kvalitnejšie ako dovozové. Hlboko im poďakoval v mene Ústredného výboru KSP.

Prešiel rôznymi časťami továrne, aby sa podrobne oboznámil s výrobou a riadením. Podal cenné pokyny týkajúce sa riadenia továrne. Medzi úlohy, ktorým čelí továreň, patrí otázka zvýšenia produkcie na vyššiu úroveň vďaka správnej organizácii hospodárskej práce, aby sa splnili požiadavky súčasnej doby, v ktorej sa víťazný pokrok zrýchľuje na všetkých frontoch socialistickej výstavby; ďalej otázka nového dizajnu a modernizácie výrobného procesu v súlade s trendmi vývoja výroby pneumatík po celom svete, otázka napredovania dodávok surovín a iných materiálov na uvedenie výroby bežných pneumatík, otázka prípravy zamestnancov ako inteligentných pracovníkov vybavených modernými vedeckými a technologickými poznatkami a otázka kladenia veľkej pozornosti zabezpečovaniu lepších životných podmienok pre pracovníkov.

Povedal, že je potrebná výroba automobilov a iných vozidiel a treba pre ne vyrábať všetky druhy pneumatík vlastnou energiou, technológiou a materiálmi, aby uspokojili každodenne rastúce potreby rozvoja hospodárstva krajiny a posilnenia národnej obrany, preto musí byť továreň vylepšená tak, aby bola najmodernejšia v súlade s požiadavkami éry znalostnej ekonomiky.

Najvyšší vodca vyjadril očakávanie a presvedčenie, že funkcionári a pracovníci továrne proaktívne prispejú k realizácii plánu KSP, ktorý súčasne rozvíja obidva fronty, a odfotografoval sa s inovátormi práce.

Spolu s ním navštívili továreň Čche Rjong He, člen predsedníctva politického byra ÚV KSP, podpredseda komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda ÚV KSP; a Hong Jong Čchil, Čo Jong Won a Ju Čin, vedúci predstavitelia ÚV KSP.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp