Skip to content

Blahopřání KLDR k úspěšnému testu rakety Hwasong-15

Praha, 3. prosince čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan blahopřeje Korejské lidově demokratické republice k úspěšnému testu mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, který názorně demonstroval před celým světem pokrok nezávislé socialistické Koreje v sebeobraně a její schopnost účinně čelit hrozbám imperialistů a jejich vazalů.

Skvělý úspěch vědy a techniky, dosažený lidem svobodné části Koreje díky pevnému a rozhodnému vedení Korejské strany práce v čele s maršálem Kim Čong Unem, uznávají dokonce i nepřátelé společenského pokroku a míru a prohlubuje jejich zběsilost. Je však naprosto nezbytný pro obhájení věci národní nezávislosti a sociálního pokroku. Lidová Korea se dobře poučila z hanebné porážky všech, kdo tváří v tvář imperialistickému vydírání ustupovali a odzbrojovali. V bývalém Československu s tím máme smutnou zkušenost. O to více si vážíme hrdinného korejského lidu, který dosahuje skvělých výsledků ve výstavbě i obraně navzdory tvrdým podmínkám nelítostných a hluboce nespravedlivých politických a hospodářských sankcí.

Rozhodně podporujeme trvalé a nezlomné úsilí KLDR o zajištění spravedlivého míru, národní nezávislosti a společenského pokroku. Naprosto odsuzujeme snahy reakcionářů o další prohloubení sankcí a hanebnou výzvu USA, žádající přerušení veškerých styků s KLDR. Socialistická Korea přes neustále zostřované výhrůžky válkou a zničením dokázala uhájit svou nezávislost a společensko-ekonomickou formaci. Neohrožuje, neokupuje a nevykořisťuje cizí země, naopak takovou politiku rozhodně odmítá. Nemá na svém území cizí vojska. Zcela správně označuje USA za nejhoršího porušovatele lidských práv a největšího sponzora terorismu na světě. USA by se bez vysávání okupovaných a poddaných území okamžitě zhroutily. Jihokorejský asociální a protilidový loutkový režim by padl, pokud by nebyl podpírán okupačními vojsky USA.

Jsme hrdi na úspěchy korejské revoluce, úspěšně se rozvíjející rozhodným a statečným plněním závěrů 7. sjezdu Korejské strany práce.

Ať žije myšlenka čučche a politika songun!

Ať žije hrdinný a nezlomný lid Korejské lidově demokratické republiky!

Pryč s provokacemi třídních nepřátel a válečných štváčů!

Upevňujme a rozšiřujme přátelství s lidovou Koreou!

 

Praha, 3. prosince čučche 106 (2017)