Skip to content

Národné sympózium o ochrane sťahovavých vtákov

Pchjongjang, 12. júna čučche 106 (2017) (KCNA) – V pondelok sa vo Veľkej ľudovej študovni uskutočnil národný seminár o ochrane a správe intertidálnych mokradí a sťahovavých vodných vtákov v kórejskom Západnom mori.

Prítomní boli predstavitelia ministerstiev, národných inštitúcií, vedeckých výskumných inštitúcií a súvisiacich zložiek, ako napríklad Ministerstvo pôdohospodárstva a ochrany životného prostredia, Ústredný výbor Kórejského zväzu ochrany prírody, členovia Medzinárodnej únie pre ochranu prírody, Východoázijsko-austrálskeho partnerstva pre let sťahovavých vtákov a nemeckej Nadácie Hannsa Seidela.

Seminár zdôraznil potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu pri ochrane sťahovavého vtáctva, ktorá priamo súvisí s ľudskou existenciou a rozvojom. Jeho účastníci boli informovaní o intertidálnych mokradiach kórejského Západného mora, ktoré sú priaznivé pre život sťahovavých vtákov.
Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp