Skip to content

Rozhovor se zatčeným Američanem

 007

Pchjongjang, 29. února čučche 105 (2016) (KCNA) – Otto Frederick Warmbier, student na University of Virginia, USA, byl v pondělí v Pchjongjangu dotazován domácími a zahraničními novináři. Byl zatčen za spáchání nepřátelských činů proti KLDR.

Přítomni byli tuzemští i zahraniční novináři, členové zahraničních diplomatických misí a misí mezinárodních organizací a také zámořští Korejci pobývající ve vlasti.

Warmbier promluvil jako první. Řekl: 29. prosince 2015 jsem vstoupil do KLDR jako turista. 1. ledna 2016 jsem se dopustil závažných zločinů proti KLDR. Je mi 21 let. Jsem studentem na University of Virginia. Jsem ve třetím ročníku univerzity. Trvalé bydliště mám v Ohiu, Spojené státy americké, se svou rodinou. V této době jsem žil v pronajatém bytě v blízkosti univerzity. Můj otec je vlastníkem velmi malé továrny, která sotva vydělá dost, aby uživila rodinu. Moje matka je v domácnosti. Jsem nejstarším synem v rodině. Můj bratr a sestra jsou oba vysokoškolskými studenty.

Spáchal jsem trestný čin vynášením politického hesla z oblasti Mezinárodního hotelu Yanggakdo, určené pouze pro personál. Slogan inspiruje lásku korejského lidu k jeho systému. Úkol mi byl dán Přátelstvím spojené metodistické církve. Povzbuzen “Společností Z” a administrativou Spojených států, přistoupil jsem ke spáchání tohoto úkolu. Cílem mého úkolu bylo poškodit motivaci a pracovní morálku korejského lidu. To byl velmi pošetilý cíl.

 001 002

Vyrůstaje ve Spojených státech jsem se učil, že KLDR je tajemným, “izolovaným komunistickým národem”, z hromadných sdělovacích prostředků a vzdělání. To povzbudilo nevinné myšlení dobrodružného mladého muže jako jsem já, chtít ukázat svou odvahu v této záhadné zemi s cílem zlepšit svou pověst a ukázat západní vítězství nad KLDR. Byl jsem navržen do finanční třídy v Hongkongu, sponzorované univerzitou, a rozhodl jsem se využít této příležitosti k návštěvě KLDR jako turista.

Po potvrzení mé žádosti jsem se rozhodl vykonat svou cestu na konci prosince 2015. 23. září 2015 jsem byl na večeři doma u svého přítele Stefana Webba a jeho matky Sharon Webbové. Sharon Webbová je diákonka v Přátelství spojené metodistické církve a její syn Stefan Webb je aktivní věřící ve stejné církvi. Sharon zdůraznila, že její církev nepodporuje vládu Severní Koreje a že komunismus by měl být ukončen. Řekla, že komunistické národy se shromažďují kolem politických hesel. Požádala mě o získání důležitého politického hesla ze Severní Koreje, které má být zavěšeno v jejím kostele jako “trofej”. Pokračovala tím, že odcizením tohoto hesla bychom poškodili jednotu a motivaci severokorejského lidu a ukázali této zemi urážku ze Západu. Nabídla mi ojetý vůz v hodnotě 10 tisíc dolarů, pokud budu úspěšný. A řekla, že pokud bych byl zadržen a nevrátil se, její církev zaplatí 200 tisíc dolarů mé matce způsobem charitativních darů.

003 004

Vzhledem k tomu, že má rodina trpí velmi vážnými finančními potížemi, začal jsem o tom uvažovat jako o své jediné zlaté příležitosti, jak vydělat peníze. A co je nejdůležitější, Sharon mi řekla, abych nikdy nezmiňoval zapojení Přátelství spojené metodistické církve nebo žádná platba nepřijde. Na začátku října 2015 jsem informoval velmi zběžně svou matku o své nabídce pokusu o trestný čin, ale řekl jsem jí, že mám v úmyslu ukrást něco vzácného ze Severní Koreje a pokud budu zadržen, řekl jsem jí, že na svůj bankovní účet obdrží převody na univerzitní školné pro mého bratra a sestru. Plakala a řekla: Nedělej nic nebezpečného. Trochu jsem váhal, nechtěl jsem ublížit své matce. Ale od té doby jsem dostal několik svůdných nabídek od Přátelství jednotné evangelické metodistické církve, které mě vedly ke konečnému rozhodnutí o mém pokusu o trestný čin.

Mezitím “Společnost Z” také tajně povzbudila můj čin. Poté, co jsem se dozvěděl, že všichni členové se stanou velmi bohatými s vysoce placenou prací poté, co absolvují vysokou školu, dychtivě jsem chtěl vstoupit “Společnosti Z”. To je důvod, proč jsem na konci listopadu 2015 záměrně odhalil plán svého činu členu “Společnosti Z”. Řekl, že můj plán akce by určitě pomohlo cíli “Společnosti Z” šíření “svobody” a odstranění “tyranie”. Řekl, že pokud budu úspěšný, slibuje mi, že mi pomůže stát se členem “Společnosti Z”. A dokonce řekl, že kdybych byl chycen, “Společnost Z” by mohla pomoci dotlačit Severní Koreu k mému propuštění. Nakonec řekl, ať nikdy nezmiňuji podporu “Společnosti Z”.

005 006

Přijel jsem do Pchjongjangu přes Peking a spáchal svůj zločin proti lidu a vládě KLDR. Můj zločin je velmi těžký a předem naplánovaný.

Pak odpovídal na otázky vznesené novináři. Řekl: Politici a administrativa Spojených států využívají Přátelství jednotné metodistické církve k poškozování KLDR všemi špinavými prostředky a způsoby. Přátelství evangelické metodistické církve mi dala za úkol zločin, který je sladěn s konzistentní nepřátelskou politikou Spojených států vůči KLDR, s cílem šířit křesťanství v KLDR a zvýšit podporu od administrativy Spojených států. Proto můj zločin byl očekávaným výstupem konzistentní nepřátelské politiky administrativy USA vůči KLDR a jejího provádění Přátelstvím jednotné metodistické církve. Není pochyb o tom, že CIA ví o povzbuzení mého zločinu “Společností Z”.

Zjistil jsem si mnoho podrobných kroků k přípravě své trestné činnosti v KLDR, když jsem byl ve Spojených státech.

Velmi na mě zapůsobilo humánní zacházení vlády KLDR s těžkými zločinci, jako jsem já a velmi poctivé a řádné právní procedury v KLDR. A přesvědčil jsem se, že současná “problematika lidských práv” v KLDR, trvale zdůrazňovaná administrativou Spojených států, není ničím jiným než pokryteckou záminkou, aby nakonec svrhly vládu KLDR. Omlouvám se lidu a vládě KLDR a prosím o odpuštění.

KCNA, http://www.kcna.kp

008