Skip to content

Úspěšné zakončení 80denní kampaně

Pchjongjang, 1. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Korejská ústřední tisková agentura 31. prosince čučche 109 (2020) oznámila, že všechen lid se vší energií rozvinul velký proces soběstačnosti a završil historickou 80denní pracovní kampaň hrdým vítězstvím.

Státní mimořádná protiepidemická práce, kterou naše strana navrhla jako hlavní bojový cíl 80denní pracovní kampaně, je stále posilována, protiepidemická fronta je nedobytně chráněna a vznikly zázraky, které z katastrofy udělaly štěstí, a nový příběh obrovských změn, které v bojových oblastech eliminují následky škod, když okouzlující socialistické vesnice rostou jedna za druhou.

V hlavních bojových oblastech socialistické výstavby bylo dosaženo mnoha cenných úspěchů, které přispěly k posílení základny nezávislé ekonomiky a zlepšení životní úrovně lidu, čímž byly napsány zářivé stránky do bojového deníku naší strany.

 

 

Skutečnost, že během celého období 80denní pracovní kampaně zesilovala protiepidemická bariéra, je ušlechtilým projevem neotřesitelné vůle a jasného pohledu naší strany na lid, aby byla až do konce za jakoukoli cenu ochráněna bezpečnost státu a lidu.

V první linii, kam směřují všechny síly naší strany, v boji za odstranění následků katastrof, se neustále vytvářejí zázraky, které ohromují lid celého světa.

Ve dnech obnovovací kampaně zaslali obyvatelé celé země vojákům lidové armády a budovatelům četné dopisy povzbuzení, odrážející horlivou upřímnost pokrevních příbuzných a inspirující je k novému vzestupu a novátorství. To plně ukázalo skutečný vzhled velké socialistické rodiny.

Zemědělští pracovníci na všech místech, hluboce si vědomi své odpovědnosti a povinnosti vlastníků odpovědných za produkci obilí v zemi, v čele boje na obranu socialismu, dali silný impuls k úspěšnému dokončení letošní sklizně a přípravě na zemědělské práce příštího roku. Po celé zemi dosáhlo více než sto družstev vysokých výnosů.

Historická 80denní pracovní kampaň opět jasně potvrdila, že nic nemůže zastavit neochvějný pochod čučchejské Koreje, kráčející vpřed pod vedením veliké strany se všemocným mečem jednomyslné jednoty, solidarity a soběstačnosti v rukou a s hnací silou nevyčerpatelných tvůrčích a duševních sil lidu.

 

 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp