Skip to content

Velký potlesk pro zdravotníky a oddané dobrovolníky

Pchjongjang, 8. května čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – 8. květen je Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Při této příležitosti provedl redaktor „Pyongyang Times“ Song Čong Ho rozhovor s Mohamedem Babikerem, vedoucím zemského úřadu Mezinárodního červeného kříže v Korejské lidově demokratické republice.

 

Mohl byste mi říci o tématu letošního Světového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce?

Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce zvolila téma letošního dne „tleskejme“.

 

Jaký je motiv tohoto tématu?

V současné době vyvíjí mnoho dobrovolníků Červeného kříže, členů národních společností Červeného kříže a dalších zdravotnických pracovníků po celém světě nezištné úsilí, aby zabránili šíření COVID-19 s nasazením svých životů v první linii protiepidemické práce. Federace proto stanovila téma s cílem ocenit a vřele poděkovat těm, kteří se věnují protiepidemické práci u příležitosti letošního Světového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

 

Chci vědět o mezinárodních aktivitách Mezinárodní federace společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) v oblasti prevence COVID-19 a její spolupráci se Společností Červeného kříže Korejské lidově demokratické republiky.

IFRC v úzké spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže vydala v souvislosti s epidemií výzvu k nouzové spolupráci. V souladu s tím bude investováno 550 milionů švýcarských franků na podporu 159 národních společností Červeného kříže včetně Společnosti Červeného kříže KLDR v jejich úsilí o boj proti pandemii. V úzké spolupráci se Společností Červeného kříže KLDR se jí podařilo dodat základní léky užitečné pro práci dobrovolníků, členů Červeného kříže a funkcionářů zapojených do protiepidemické práce, zejména lékařů v domácnosti, kteří působí v nejnižších obytných čtvrtích, a přikrývky, rodinné lékárničky, kuchyňské soupravy a tablety na čištění vody pro živobytí osob v karanténě.

 

Co si myslíte o činnosti Společnosti Červeného kříže Korejské lidově demokratické republiky?

Myslím, že od svého založení hraje Společnost Červeného kříže KLDR roli při plnění svých úkolů a povinností v oblasti humanitárních činností. Odpovědně vede protiepidemickou práci ve spojení s Ministerstvem veřejného zdraví a Ústředním nouzovým protiepidemickým velením. Dle dostupných informací provedlo v období od února do dubna více než 11 tisíc dobrovolníků Červeného kříže různé formy hygienických informačních činností v celé zemi.

Při práci v KLDR jsem byl hluboce dojat skutečností, že v zemi nebyl ohlášen žádný případ nákazy díky úspěšné protiepidemické kampani pod jednotným velením vlády. Domnívám se, že Společnost Červeného kříže KLDR je jednou z humanitárních organizací, které se aktivně snaží bojovat proti pandemii.

Federace bude i nadále úzce spolupracovat se Společností Červeného kříže KLDR. Závěrem upřímně děkuji všem pracovníkům veřejného zdravotnictví v první linii a dobrovolníkům zapojeným do boje proti COVID-19.

 

The Pyongyang Times – http://www.pyongyangtimes.com.kp