Skip to content

Uskutečnilo se 1. zasedání politbyra 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang 5. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. června se v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 1. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany.

Na zasedání proběhlo předběžné shrnutí provádění klíčové politiky strany a státu v roce 2021, stanovené 2. plénem 8. Ústředního výboru strany, a jako hlavní program bylo projednáno svolání plenárního zasedání Ústředního výboru strany k přijetí dalších státních opatření k řešení naléhavých problémů v hospodářské práci a životě lidu.

Vážený soudruh generální tajemník uvedl, že vzhledem k panujícím nepříznivým subjektivním a objektivním podmínkám a okolnostem čelí úspěšný rozvoj státních záležitostí mnoha výzvám a omezením, ale díky ideologickému nadšení a bojovému duchu soběstačnosti celé strany a všeho lidu, značně pozvednutých 8. sjezdem strany, mnoho plánovaných prací slibně postupuje. Shrnul a analyzoval stav plnění hlavních politických úkolů první poloviny letošního roku podle odvětví.

Vážený soudruh generální tajemník zdůraznil, že v tuto chvíli je nutné svolat plénum Ústředního výboru strany a přesně shrnout celkový stav v první polovině roku a přijmout další opatření k včasné nápravě nesrovnalostí.

Vážený soudruh generální tajemník řekl, že v současném vnitřním i vnějším prostředí musí strana a vláda více než kdy dříve vyvinout veškeré možné úsilí s ohledem na své velmi důležité poslání. Zdůraznil, že v současné situaci je nutné výrazně posílit vedoucí úlohu strany a provádět neochvějnou kampaň ke stabilizaci a zlepšení hospodářské práce a života lidu.

Politbyro Ústředního výboru strany rozhodlo o svolání 3. pléna 8. Ústředního výboru strany v první čtvrtině června.

Politbyro Ústředního výboru strany rovněž podrobně prostudovalo a projednalo agendu, která bude předložena plénu Ústředního výboru strany, včetně personální reorganizace oddělení Ústředního výboru strany, a schválilo jednotlivé body pořadu jednání.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp