Skip to content

Imperialistický způsob myšlení a kultura jsou prostředkem agrese a nadvlády

Pchjongjang, 29. května čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Reakční myšlení a kultura imperialistů připravily cestu pro jejich agresi v minulosti, ale dnes hrají v agresi klíčovou roli.

Imperialisté nyní nevynechávají žádné prostředky, aby uskutečnili své plány pro nadvládu nad celým světem.

Jednou z metod je reakční ideologická a kulturní otrava.

Imperialisté kalkulují, že mohou dosáhnout svých cílů, aniž by vystřelili jediný náboj, pokud lid zdegenerují a rozloží ideologicky a vyvolávají společenský nepořádek. Takže se dlouhodobě a vytrvale uchylují k reakční ideologické a kulturní otravě poté, co si stanovili jako primární cíl ochromit nezávislé národní uvědomění národů zemí prosazujících nezávislost proti imperialismu a zničit jejich revoluční víru.

Hlavním cílem jejich ideologické a kulturní otravy je šíření buržoazní ideologie a kapitalistického způsobu života do jiných zemí.

Buržoazní ideologie a kultura jsou nebezpečným ideologickým jedem, který je schopen ovládnout zdravé vědomí lidu a vyvolat jeho ideologickou degeneraci a deformaci.

Pokud člověk ideologicky a morálně degeneruje, je těžké ho probudit. Pokud národ zdegeneruje, jeho země se stává slabou a je odsouzena ke zkáze.

Imperialistická reakční ideologická a kulturní otrava je zaměřena na svržení společenských systémů a změnu režimu tím, že ochromí revoluční a třídní vědomí lidu a nechá je zdegenerovat, rozvracejíc jednotu a soudržnost nezávislých antiimperialistických zemí a podněcujíc vnitřní nepořádek.

Skutečnost ukazuje, že pokud takové otravě nebude zabráněno, nebude možné bránit nezávislost a socialismus a dosáhnout nezávislého rozvoje každé země a národa.

 

Kim Su Čin, Rodong sinmun (Noviny práce), http://rodong.rep.kp