Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl dělostřeleckou soutěž velkých kombinovaných jednotek na západní frontě

Pchjongjang, 21. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Uprostřed vysoké bojové morálky, kterou je prostoupena celá armáda díky vynikajícímu bojovému umění a schopnostem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, stoupá neporazitelný bojový duch jako nikdy předtím a planou plameny dokončení příprav na vojenské operace, další cvičení dělostřelby otřáslo nebem a zemí jako součást úsilí o pokračování revoluce ve výcviku.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl 20. března dělostřeleckou soutěž velkých kombinovaných jednotek Korejské lidové armády na západní frontě.

 

Váženého soudruha nejvyššího vůdce přivítal náčelník generálního politbyra Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Kim Su Gil, náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon, velící důstojníci kombinovaných jednotek západní fronty a další velící důstojníci Korejské lidové armády.

Soutěže se zúčastnily dělostřelecké jednotky 3., 4. a 8. sboru Korejské lidové armády.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil spokojenost s tím, že dělostřelci na západní frontě, zejména ze 3. sboru, střílejí velmi dobře, a velice je pochválil, že jsou schopni zasáhnout cíl jako z odstřelovací pušky.

V soutěži zvítězil 3. sbor s velkým náskokem nad ostatními. Druhé místo obsadil 8. sbor a třetí místo 4. sbor.

Velice spokojen s bojovou připraveností 3. sboru vážený soudruh nejvyšší vůdce napsal na čestný diplom vzorných dělostřelců, udělený dělostřeleckému praporu 3. sboru za pozoruhodné výsledky v soutěži: „Obdivuji úžasnou bojeschopnost praporu. S pocitem naprosté spokojenosti mu vyjadřuji mimořádné poděkování. Kim Čong Un, 20. března 2020.“

 

 

Náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon udělil dělostřeleckým divizím a bateriím, které se v soutěži vyznamenaly, osvědčení vzorných střelců, medaile a odznaky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vydal důležité pokyny ke směru vojensko-politické práce, včetně otázky zintenzivnění cvičení všech jednotek Korejské lidové armády v souladu s požadavky současné situace.

Dělostřelecká soutěž, vedená osobně železným velitelem soudruhem Kim Čong Unem s jeho mimořádným velícím uměním a pronikavou moudrostí, otevírá období plného rozkvětu při dalším velkém skoku vpřed v posilování a rozvoji čučchejských dělostřeleckých sil.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp