Skip to content

Třetí národní konference společenských vědců

 

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 106 (2017) (KCNA) – Třetí národní konference společenských vědců se konala v pátek a v sobotu v Domě kultury 25. dubna.
Konference přezkoumala úspěchy a zkušenosti dosažené v oblasti společenských věd od poslední konference a diskutovala o úkolech a způsobech vytvoření nového směru v rozvoji společenských věd, jak to vyžaduje rozvoj revoluce.

Přítomni byli místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Pak Kwang Ho a Pak Te Song, vicepremiér soudruh Čon Kwang Ho, funkcionáři, výzkumní pracovníci, učitelé a redaktoři v oblasti vědy, vzdělávání a médií a orgánů výcviku kádry a v oblastech revolučních dějin a ochrany národních památek.
Na konferenci byla pozvána delegace Korejského svazu společenských vědců v Japonsku, stoupenci myšlenky čučche z různých zemí a další zahraniční hosté.

 

„Naše společenské vědy by měly aktivně přispět ke splnění věci výstavby celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu“, dopis od váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una z 1. prosince čučche 101 (2012) vědcům a funkcionářům Akademie společenských věd, která si připomněla 60. výročí založení, byl přečten soudruhem Pak Kwang Hoem, členem politického byra a místopředsedou ÚV KSP.
Na konferenci byly také přečteny gratulační zprávy od Stálé ústřední rady Korejského svazu společenských vědců v Japonsku a Mezinárodního institutu myšlenky čučche.

 


Soudruh Pak Te Song přednesl zprávu. Poukázal na hrdý směr vývoje, který přijala společenská věda založená na čučche, spolu s úspěšným pokrokem korejské revoluce pod vedením velkých vůdců soudruhů Kim Ir SenaKim Čong Ila. Nazval založení myšlenky čučche prezidentem významnou událostí, která přinesla revoluci v dějinách lidského myšlení a rozvoji společenských věd, a řekl: Zakládání myšlenky čučche poskytlo ideově-teoretické a metodologické pokyny pro budování revoluční společenské vědy v nové éře nezávislosti.
Prezident energicky řídil práci v oblasti společenských věd po dlouhou dobu v době budování nové země po osvobození, během Vlastenecké osvobozenecké války a v období poválečné obnovy a rekonstrukce a výstavby základů socialismu, čímž přinesl cenné tradice společenských věd založených na čučche.


Vůdce Kim Čong Il stanovil jako primární úkol společenských věd komplexní systemizaci revoluční historie a zásluh prezidenta a jejich širokou publicitu doma i v zahraničí a vytvořil mnoho prací, včetně „O myšlence čučche“, a tak osvětlil cestu, která by měla být následována společenskými vědami pro jejich úspěšný rozvoj s myšlenkou čučche jako jejich směrnicí.
Společenské vědy v KLDR byly ustaveny na vysokou úroveň díky váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi.
Na předělu dějin, kdy začalo nové století čučche, nejvyšší vůdce formoval společenské vědy v kimirsensko-kimčongilské společenské vědy a moudře řídil jejich práci tak, aby byl v jejich vývoji proveden revoluční obrat, jak požaduje nadcházející nápor na výstavbu celé společnosti na principech kimirsenismu-kimčongilismu.

 

Referent poznamenal, že společenští vědci dosáhli v uplynulých letech cenných úspěchů, které vedly k prosperitě země a rozvoji společenských věd země.
Byly předneseny projevy. Řečníci se zavázali, že znatelně přispějí k urychlení vítězství věci výstavby celé společnosti na základě kimirsenismu-kimčongilismu úspěšným řešením teoretických a praktických otázek, které vznikají při budování mocného socialistického národa.

 


Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp