Skip to content

Kim Čong Un navštívil Automobilový komplex Sungri

 

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 106 (2017) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poskytl terénní pokyny Automobilovému komplexu Sungri, který úspěšně provedl úkol vyrobit nákladní vozy nového stylu, zadaný Korejskou stranou práce (KSP), projevením revolučního ducha soběstačnosti.

 

Soudruh vážený nejvyšší vůdce si prohlédl Sungrisanské revoluční muzeum, místnosti věnované dějinám komplexu a místnosti zachovávající revoluční historickou paměť.

S hlubokým pohnutím zhlédl fotografii velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, kteří si prohlížejí nákladní vůz Sungri-58 vyrobený Tokčchonským automobilovým závodem, předchůdcem Automobilového komplexu Sungri, 16. května 1965. Řekl, že je to fotografie velkého významu a že komplex dokázal významně přispět k rozvoji ekonomiky a posilování obranných schopností země tím, že vyrobil mnoho různých nákladních automobilů pod moudrým a pečlivým vedením velkých vůdců.

 

 

Soudruh vážený nejvyšší vůdce si prohlédl nové pětitunové nákladní vozy vyráběné komplexem. Pozoruje se zářivým úsměvem ve tváři vozy stojící v řadách rozlehlého parkoviště, řekl, že jsou to nákladní vozy čučche Koreje vyráběné našimi dělníky jejich vlastním úsilím, a jsa povzbuzen a spokojen, vida tyto vozy, předal bojové pozdravy pracujícím komplexu.

Soudruh vážený nejvyšší vůdce osobně řídil nákladní automobil, aby se podrobně seznámil s jeho výkonem a technickými specifikacemi. Poznamenal, že pěkné a atraktivní pětitunové vozy našeho stylu jsou vzácným bohatstvím, které bylo vyrobeno v éře Mallimy. Dodal, že nově vyrobené pětitunové nákladní automobily dokázaly, že zoufalé snahy nepřátelských sil zablokovat pokrok KLDR zesílily nezdolného ducha korejských dělníků a přiměly je vytvořit velký zázrak, který ohromuje svět.

 

 

Soudruh vážený nejvyšší vůdce si následně prohlédl montážní dílnu, dílnu přesného obrábění, motorárnu a další místa, a stanovil úkoly výroby pro příští rok a důležité úkoly, kterým bude komplex čelit.

Je velmi důležité, aby země sama vyráběla nákladní automobily, aby rozvíjela ekonomiku a posílila národní moc, uvedl soudruh drahý nejvyšší vůdce, vyzývaje k přestavbě a modernizaci komplexu, jak to požaduje nové století, aby mohl masivně vyrábět moderní nákladní vozy.

 

 

Soudruh vážený nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že funkcionáři a pracující komplexu úspěšně splní úkol, který nastolila strana pro přestavbu a modernizaci komplexu, čímž pozitivně přispěje k plnému uspokojování každodenně rostoucích potřeb dopravy. Vyfotografoval se s nimi na památku.

Doprovázeli ho soudruzi O Su Jong a Pak Te Song, místopředsedové ÚV KSP, a soudruh Čo Jong Won, zástupce ředitele oddělení ÚV KSP.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp