Skip to content

Dopis k úspěšnému testu balistické střely

mm00252348Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Výboru pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu,

naše Společnost česko–korejského přátelství Pektusan Vám a Vašemu lidu

zasílá upřímné blahopřání k velice významnému kroku, který Vaše země

učinila dalším velice úspěšným vypuštěním balistické rakety, která opět dala

jednoznačnou odpověď všem válečným agresorům, kterým by se chtělo

uskutečnit jakýkoliv zásah proti Vaší zemi, že by dopadli velice, velice zle

a odešli by s nepořízenou.

Přejeme další úspěchy.

    Za společnost Česko – Korejské ho přátelství

                                                RSDr. Jozef Servista

Praha, 14. 2. 2017