Skip to content

Dopis k 75. výročí narození Kim Čong Ila

Vážený soudruh KIM ČONG UNmm00250683

předseda Korejské strany práce

Předseda Výboru státních věcí

Vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu KIM ČONG UNE,

šestnáctý únor 1942 je významným dnem nejen pro Korejskou lidově demokratickou republiku, ale i pro celý pokrokový svět, událostí, kterou bylo narození věčného generálního tajemníka Korejské strany práce a velikého vůdce Koreje soudruha KIM ČONG ILA.

Jeho houževnatost, odhodlání bránit revoluci, pokračovat v budování socialismu na Korejském poloostrově, odvaha, se kterou po věčném presidentovi KLDR soudruhu KIM IL SUNGOVI převzal jako veliký vůdce další řízení a budování socialismu ve své zemi jistě pramenila z toho, že tyto vlastnosti, které v sobě měl, určitě pocházejí z toho, že uvedená hora PEKTU, kde se soudruh KIM ČONG IL narodil, se ztělesnila do jeho osobnosti. Odvaha, razantnost, víra ve vítězství nad imperialismem, síla při jeho rozhodování a řízení země, která byla a je i nadále obklopena imperialistickými mocnostmi, jejich zbraněmi, vojenskou a technickou silou, jistě byla velice významně ovlivněna tím, že z této hory převzal a ztělesnil do sebe její přírodní vlastnosti, které ho ovlivňovaly v průběhu jeho celého života. Chci říci: Ano, byla to jeho moudrost, nebojácnost a odvaha, se kterou vedl zemi k socialismu až do 17. prosince 2011, kdy jeho srdce dotlouklo.

kimcongil_108On vycházel ze zásad songun i čučche. Tady se opět jistě probudila síla Pektu, která jej naplňovala vědomím, že zvítězit i v těch nejobtížnějších podmínkách může pouze ten, který je dobře připraven a umí správně odhadnout běh života nejen doma, ale i ostatních událostí světa. Tuto sílu on měl a uměl ji dostatečně dobře ve svém životě uplatnit ve prospěch strany a svého lidu. To byla síla vyplývající z hory Pektu. Vyčnívala z něho skromnost, víra obětovat se zemi a lidu, který tolik trpěl pod jařmem japonského militarismu a potom také z válečných útrap, které spáchal imperialismus pod vedením značného nepřítele Spojených států amerických. Opět bych řekl, že sílu čerpal i nadále z místa svého narození, hory Pektu.

Při sedmdesátém pátém výročí jeho narození musím konstatovat, že pro řízení země a KSP nepotřeboval mnoho rad  „různých odborníků“ a „regály literatury“, ale  využil svých poznatků získaných  přírodou,  ve  které vyrostl  a velice umně skloubil ideje songun a čučche. Tyto jeho vlastnosti z něj vlastně vytvořily věčného velikána a člověka, který dokázal vybudovat zemi s hrdostí na úspěchy dosažené v životní úrovni lidu, vybudoval moderní a bojeschopnou armádu a zabezpečil zemi proti imperialistickým agresorům.

Vyjádřil, že socialismus je základní myšlenkou revoluce v KLDR s cílem úplného uskutečnění samostatnosti lidových mas a socialistická společnost je společnost, která splnila požadavky  a směrování dělnické třídy. Dále říká: „Náš boj za vybudování socialistické velmoci a za sjednocení vlasti probíhá uprostřed úporného třídního boje s americkým imperialismem a s dalšími nepřáteli všeho druhu.“

Myslím si, že uvedené myšlenky plně vystihují postoje a názory takového velikána, jako byl KIM ČONG IL. Jaký rozpor s myšlením našich politiků v České republice.

Domnívám se, že i sedmý sjezd KSP konaný v květnu minulého roku plně ocenil jak věčného prezidenta KIM IL SUNGA, tak i věčného generálního tajemníka KSP soudruha KIM ČONG ILA, který by se 16. 2. dožíval sedmdesáti pěti let.

Jejich myšlenky byly také s jistotou toho, že Vy, jako nový veliký vůdce KLDR, předseda KSP, soudruhu KIM ČONG UNE, jste mohl na sedmém sjezdu KSP vytyčit budoucnost KLDR ve smělém pětiletém plánu dovršení socialistického ekonomického procesu.

V roce sedmdesátého pátého výročí narození KIM ČONG ILA vzdáváme hold a naše uznání věčnému generálnímu tajemníkovi KSP a politikovi, který bude vždy z výšin hory Pektu ukazovat jasný směr dalšího vývoje KLDR.

Věčná čest a sláva člověku, jehož jméno bude vryto do paměti nejen lidu KLDR, ale jako příkladný postoj při budování socialismu také ostatním lidem celého světa.

ČEST JEHO PAMÁTCE!          

Praha, 9. 2. 2017

RSDr.  Jozef Servista, místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan