Skip to content

5. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang 12. března čučche 112 (2023) (KCNA) – V době, kdy celá země silou jednomyslné jednoty a solidarity usiluje o uskutečnění závěrů 8. sjezdu strany a rozšířených plenárních zasedání Ústředního výboru strany, se konalo 5. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce, předseda Ústřední vojenské komise Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Zasedání projednalo směřování důležitých politických a vojenských aktivit lidové armády, včetně otázky vyslání lidové armády do hlavních bojových oblastí k uskutečnění přelomu v rozvoji socialistické výstavby za účelem organizování a provedení mocného boje v celostátním měřítku a praktických opatření.

ÚVK KSP znovu zopakovala důležitost řešení zemědělské otázky, kterou naše strana považuje za prvořadou a strategicky důležitou věc při uskutečňování věci socialismu, a stav věcí v budování venkova. V souladu s tím, že byly stanoveny jasné směry a cíle pro střednědobý a dlouhodobý rozvoj budování socialistického venkova, nastolila jako hlavní bod jednání otázku jejich důsledného dosahování.

Na rozšířeném zasedání byly stanoveny směry působení a konkrétní úkoly lidové armády k urychlení realizace rozkvětu venkova, místní výstavby a velké socialistické výstavby, kterou naše strana plánuje do budoucna a vede k cílevědomému boji. Dále byla projednána organizační a strukturální opatření a projekty mobilizace ozbrojených sil k plnění výše uvedených úkolů a jednomyslně přijata příslušná usnesení.

Na 5. rozšířeném zasedání 8. ÚVK KSP byla projednána a přijata nejdůležitější praktická opatření pro efektivnější, mohutnější a ofenzivní použití protiválečných odstrašujících sil země v reakci na aktuální situaci, když intriky USA a jižní Koreje k rozpoutání nové války hodinu za hodinou dosahují krajní meze.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp