Skip to content

Vodca je centrom života ľudových más

Pchjongjang, 14. marca čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) vo štvrtkovom vydaní píšu, že vodca nie je vzdialený od ľudových más, ale je centrom ich života a špičkovým mysliteľom.

Osobitné postavenie a úloha vodcu spočíva v tom, že je najvyšším predstaviteľom záujmov ľudových más, organizuje a riadi ich tvorivú silu a boj za nezávislosť.

Vodca vedie ľud na spoločnej ceste k víťazstvu a sláve.

Aby sa masy mohli stať nezávislou hybnou silou schopnou sama rozhodovať o svojom osude, musia sa zjednotiť v jednu myšlienku a jednu organizáciu. Len vodca môže splniť veľkú úlohu: vyzbrojiť ľudové masy revolučnými myšlienkami nezávislosti a zhromaždiť ich okolo revolučnej organizácie.

Vodca vytvára z pracujúcich más pánov štátnej moci a výrobných prostriedkov a vedie ich k uplatňovaniu všetkých suverénnych práv, účasti na riadení štátu a odmieta a marí všetok nátlak, svojvoľné praktiky a agresívne intrigy cudzích síl, čím spoľahlivo chráni dôstojný život a nezávislosť ľudu.

Vodca je veľkým služobníkom ľudu, ktorý zdieľa radosť i zármutok s ľudom a robí všetko pre blaho ľudu.

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a veľký vodca súdruh Kim Čong Il sú ukážkovými vodcami ľudu, zapísanými do histórie svetového socialistického hnutia zlatými písmenami. Ich životy sú posvätnými revolučnými dejinami ľudových vodcov, ktorí pracovali pre krajinu a ľud až do posledných okamihov svojho života ako vodcovia, revolucionári a ľudské bytosti, prechádzajúc nepredstaviteľnými ťažkosťami a skúškami.

Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un dôsledne pokračuje v príbehu veľkých vodcov o horlivej láske k ľuďom, príbehu najvrúcnejšej a najobetavejšej oddanosti pre ľud.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp