Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN je největším ztělesněním revolučního mravního závazku

Pchjongjang, 25. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ (“Noviny práce”) 25. prosince zveřejnil stať věnovanou 25. výročí vydání díla „Úcta k revolučním předchůdcům je vznešený mravní závazek revolucionářů” velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Tato práce, publikovaná 25. prosince čučche 84 (1995), zdůrazňuje myšlenku, že uchování, obrana a úspěšné dědictví myšlenek a zásluh starší generace revoluce je zásadní pro vítězný pokrok naší revoluce a socialistické zdokonalování člověka.

Stať zdůrazňuje následující:

Dějiny naší strany a revoluce jasně zachycují věčné a nesmrtelné zásluhy velkého generála, který poprvé v dějinách vytvořil světově historický příklad uskutečnění věci nesmrtelnosti vůdce a dosáhl jednoty a semknutosti revolučních řad na základě vznešeného mravního závazku a horoucí lásky k soudruhům.
 

 

Dnes se velká tradice revolučního mravního závazku nadále dědí pod vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce. Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un je největším ztělesněním revolučního mravního závazku a pevně nese vpřed zděděné myšlenky a zásluhy velkých vůdců.

Dnes vážený maršál, který prosazuje provádění příkazů velkých vůdců jako životně důležitou tepnu, směřuje vše ke skvělému ztělesnění vlastenecké touhy velkých vůdců po vybudování mocného státu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce považuje slavné revoluční tradice naší strany za krevní tepnu spojující generace a moudře vede k úctě ke starší generaci nejen s pocitem povinnosti a odpovědnosti, ale také revolučního a mravního závazku.

Pod vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce vyrůstají z našeho lidu a lidové armády spolehliví revoluční bojovníci, zocelení duchem vánice Pektu a duchem obrany vlasti, vytvářející nové zázraky a dosahující úspěchů na všech frontách socialistické výstavby svou nezdolnou duševní silou.

Věc naší revoluce, zaměřená na na spolehlivé dědictví vznešeného bojového ducha a tradic revolučních předchůdců, bude vždy vítězná.

 

 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

KIM ČONG IL: Úcta k revolučním předchůdcům je vznešený mravní závazek revolucionářů