Skip to content

2. den 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang 9. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 8. září se v Paláci shromáždění Mansude konal druhý den jednání 7. zasedání 14. Nejvyššího lidového národního shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se zúčastnil zasedání, aby objasnil politické směřování vlády republiky.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl historický politický projev.

 

 

Poslanci a pozorovatelé Nejvyššího lidového shromáždění pozorně naslouchali politickému projevu soudruha Kim Čong Una, který upozornil na další oblasti boje a politické úkoly vlády republiky za prosperitu státu a zlepšení blahobytu lidu v souladu s požadavky komplexního rozvoje budování socialismu.

Na jednání byl projednán třetí bod programu „Politika KLDR v oblasti jaderných ozbrojených sil“.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník Ústředního výboru strany, poslanec Pak Čong Čchon přednesl zprávu.

Zdůraznil, že zákon o státní politice jaderných sil poslouží jako silná právní záruka, která dále posílí status naší republiky jako držitele jaderných zbraní a zajistí transparentnost, konzistenci a normativnost politiky vůči jaderným silám. Vysvětlil články a odstavce návrhu zákona, který komplexně vymezuje obsah poslání a použití jaderných ozbrojených sil republiky.

Předsednictvo Nejvyššího lidového shromáždění dle 95. článku socialistické ústavy předložilo návrh zákona „Politika KLDR v oblasti jaderných ozbrojených sil“ k projednání na tomto zasedání NLS.

 

 

Proběhla rozprava o třetím bodu programu.

Řečníci uvedli, že budování socialismu, šťastný život lidu a světlou budoucnost dětí zaručují mocné jaderné ozbrojené síly – taková je naše neotřesitelná pozice. Vyjádřili souhlas a plnou podporu uzákonění politiky jaderných sil státním právem.

Poslanci Nejvyššího lidového shromáždění s plnou hrdostí prožívajíce historický okamžik naplnění odvěké ctěné touhy našeho lidu vybudovat mocný socialistický stát a posílit obranu, odrážejíce jednomyslnou vůli všeho lidu země, jednomyslně schválili zákon o politice jaderných ozbrojených sil, který má velký význam pro existenci a rozvoj republiky.

Na shromáždění byl za bouřlivého potlesku všech účastníků přijat zákon Nejvyššího lidového shromáždění „Politika KLDR v oblasti jaderných ozbrojených sil“.

Na zasedání byly projednány organizační otázky jako 4. bod programu.

Poslanec Kim Jong Čchol byl odvolán z funkce člena prezídia (stálého výboru) NLS a poslanec Ri Son Gwon byl dodatečně zvolen členem prezídia NLS.

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni členové sektorových komisí NLS.

Předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He pronesl závěrečnou řeč.

7. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění, na kterém byly projednány a vyřešeny nejdůležitější a nejvýznamnější otázky realizace hlavních politik strany a státu, bude navždy zářit v dějinách jako historické zasedání, které vytvořilo politický a systémový mechanismus spolehlivě zaručující věčnou bezpečnost vlasti a lidu a blahobyt budoucích generací a neobyčejně pozvedlo bojového ducha našeho lidu, usilujícího o všestranný rozvoj a rozkvět budování socialismu.

 

 

 
 

Soudruh Pak Čong Čchon

 

Soudruh Ri Pjong Čchol

 

Soudruh Kim Tok Hun

 

Soudruh Čong Kjong Tchek

 

Soudruh Mun Čchol

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp