Skip to content

Úsilí o zabránění proniknutí pandemie

Pchjongjang, 27. října čučche 109 (2020) (KCNA) –  V naší zemi se zintenzivňuje boj za důkladné zabránění proniknutí zhoubné pandemie.

V ústřední mimořádné protiepidemické oblasti se při každodenním boji proti rychle se zhoršující situaci světové zdravotní krize soustřeďuje veškeré úsilí na zajištění toho, aby ve všech oblastech a jednotkách bylo důsledně zabráněno domýšlivosti, neopatrnosti, nezodpovědnosti a ochablosti, aby byla zajištěna jednota všeho lidu v dobrovolné akci a aby bylo možné spolehlivěji udržovat stabilní protiepidemickou situaci.

 

Kontrolní a karanténní oblast aktivně urychluje práci na pořizování dezinfekčních zařízení našeho typu a provádí vzdělávací práce tak, aby bylo k dodaným materiálům přistupováno dle protiepidemických pravidel bez sebemenší úlevy a kompromisu.

V oblasti vědy a techniky se prosazuje práce na projednání a okamžitém zavedení metod výroby účinných dezinfekčních prostředků vyvinutých vzdělávacími a výzkumnými institucemi a na aktualizaci protiepidemických léků.

V oblastech podél hranic, pobřeží a demarkační linie se posiluje řízení a kontrola k vyjasnění úkolů všech karanténních stanovišť, aby projíždějící lidé a vozidla přísně dodržovali stanovený řád.

Zdravotničtí pracovníci na všech místech spolu s protiepidemickými pracemi provádějí lékařská vyšetření, aby aktivně reagovali na různé nemoci, které mohou nastat v důsledku změny ročního období.

V různých místech obnovy po přírodních katastrofách se organizují práce pro důkladnou dezinfekci pracovišť, ložnic, kuchyní apod. v souladu s protiepidemickými požadavky.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korea dnes – Čosonui onul, https://dprktoday.com