Skip to content

Západní země jsou výstavištěm porušování lidských práv

Pchjongjang 21. března čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – V poslední době se západní země, původci celosvětového porušování a katastrof v oblasti lidských práv, znovu drze zabývaly situací „lidských práv“ v jednotlivých zemích včetně naší pod vývěsním štítem „ochrany lidských práv“, čímž se samy zesměšnily.

I v tomto okamžiku se v západních zemích běžně stávají pracující lidé oběťmi zločinů způsobených všemi druhy střelných a dalších zbraní a stále častěji zločinecké násilné skupiny ovládají celou společnost.

Diskriminační praktiky násilí na ženách nelze vyjádřit slovy. Vezmeme-li například jen několik západních zemí, téměř 60 % pracujících žen je na svých pracovištích vystaveno sexuálnímu obtěžování a velké množství žen, dívek a přistěhovalkyň je obětí všech forem násilí, jako je obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování a nucené práce.

Běžná je misantropie, šíří se vzájemná nenávist, zdvojnásobil se počet žebráků a bezdomovců, plnících ulice, zatímco privilegované vrstvy žijící z krve lidu a jejich mluvčí dělají Západu velkou reklamu, nazývajíce jej „rájem  svobody“ a „majákem demokracie“.

Západní země, které se neuspokojily s přeměnou svých vlastních zemí na pustinu lidských práv, nyní otevřeně zřizují „výstaviště porušování lidských práv“ v jiných zemích světa použitím vojenské agrese a vysíláním vojsk do zahraničí, páchanými pod záminkou „ochrany lidských práv“, „boje proti terorismu“ atd. Západ se uzavřel do takových „výstavišť“ nespoutané misantropie a šovinismu, a proto nutí ostatní národy k obrovské potupě a utrpení, včetně zabíjení civilistů, mučení zajatců, týrání a sexuálního násilí.

Západní země, které agitací za „svobodu“ a „demokracii“ rozbily sršní hnízdo v každém koutě světa, vedou uprchlíky, kteří po útěku z nepokojů způsobených Západem klepou na jeho dveře, do amorální a nelidské brány nuceného vysídlení a zadržování v koncentračních táborech.

Naléhavou otázkou, kterou by mělo mezinárodní společenství napravit, není nic jiného než situace porušování lidských práv na Západě. Není možné bezmezně dělat z černé bílou.

Západním politikům vřele doporučujeme, aby si byli plně vědomi své situace a opustili svůj zákeřný zvyk předhazovat chyby ostatním.

Bez ohledu na to, jak hrstka sil pohlíží na situaci v oblasti lidských práv v naší zemi, a bez ohledu na jejich bezohledné poznámky, vybudujeme s velkou hrdostí socialistický ráj, kde všechen lid žije šťastný život, který mu může svět jen závidět.

 

Ministerstvo zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky,

http://www.mfa.gov.kp