Skip to content

Shromáždění ke shrnutí výsledků prevence přírodních katastrof

 

Shromáždění předsedal vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 6. září čučche 111 (2022) (KCNA) – 4. a 5. září se v Pchjongjangu uskutečnilo státní shromáždění k hodnocení prevence katastrof, jehož cílem bylo zhodnotit celkovou situaci v zemi v oblasti prevence katastrof a přijmout rozhodná opatření k vybudování schopnosti reagovat na krize.

Shromáždění předsedal generální tajemník Korejské strany práce, předseda pro státních záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP soudruzi Kim Tok Hun, Čo Jong Won a Pak Čong Čchon, funkcionáři ÚV strany, vlády, komisí, ministerstev, ústředních institucí, oblasti veřejné bezpečnosti, justice a prokuratury, vedoucí funkcionáři řídících orgánů na úrovních provincií, měst, okresů, hlavních továren a podniků.

Přítomni byli také velící důstojníci Ministerstva obrany.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl důležitý projev.

Soudruh Kim Čong Un uvedl, že práce na vybudování schopnosti předcházení přírodním katastrofám je důležitým úkolem pro dosažení rozkvětu a rozvoje státu a ochranu životů lidu a také nejdůležitějším revolučním úkolem, který musí být prioritou nejen pro naši generaci, ale i pro generace budoucí, a předložil plán ÚV strany na vybudování schopnosti státu reagovat na krize.

Na shromáždění předseda vlády soudruh Kim Tok Hun přednesl zprávu s údaji, po níž následovaly projevy.

Celostátní setkání pro zhodnocení práce v oblasti prevence katastrof posloužilo jako důležitý okamžik pro opětovné probuzení a inspirování celé strany, celého státu a všeho lidu do boje za předcházení katastrofám, k uskutečnění prozíravého plánu státu a k radikálnímu zlepšení schopnosti našeho státu reagovat na krize.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp