Skip to content

Pohřeb soudruha Ri Če Ila

Pchjongjang 7. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. února se v sále Sodžang uskutečnil smuteční obřad laureáta Kim Ir Senova řádu a Kim Čong Ilova řádu a hrdiny práce, bývalého poradce oddělení propagandy a agitace Ústředního výboru Korejské strany práce soudruha Ri Če Ila. Smutečního obřadu se zúčastnili pracovníci Ústředního výboru KSP, příslušní funkcionáři a rodina zesnulého.

U katafalku účastníci a rodina zesnulého uctili památku zesnulého soudruha Ri Če Ila chvilkou ticha. Poté byla rakev s tělem zesnulého odvezena na hřbitov vlasteneckých hrdinů v Sinmi-ri, kde proběhlo rozloučení se zesnulým.

 

 

Zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kwon Hjok Bong přednesl smuteční projev. Řekl, že soudruh Ri Če Il v hluboké důvěře a péči neskonalých velikánů vyrostl ve schopného stranického pracovníka a politika. V důležitém historickém období při uskutečňování revoluční věci čučche oddaně bojoval za obranu a uhájení nehynoucích zásluh velkého generála v ideologické práci strany a důsledné zavedení systému jednotného vedení Ústředního výboru strany v celé straně a společnosti.

Dodal, že vážený maršál více než kdokoli jiný cítil bolest na duši, když obdržel zprávu o úmrtí soudruha Ri Če Ila, a vyřešil všechny otázky týkající se pohřebního obřadu a nařídil pečlivé umístění jeho ostatků na hřbitově vlasteneckých hrdinů.

Soudruh Ri Če Il, který usilovně pracoval na posílení strany a vítězství věci socialismu, zůstane navždy v paměti strany a lidu.

Ostatky zesnulého byly pečlivě uloženy do hrobu.

Před hrob byl položen věnec od váženého soudruha Kim Čong Una. Rovněž byly položeny věnce jménem Ústředního výboru Korejské strany práce, Ministerstva kultury a dalších institucí. Účastníci uctili památku zesnulého chvilkou ticha.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp