Skip to content

6. konference velitelů Dělnicko-rolnických rudých gard

Pchjongjang 31. srpna čučche 111 (2022) (KCNA) – 29. a 30. srpna se v „Domě kultury 25. dubna“ konala 6. konference velitelů Dělnicko-rolnických rudých gard.

Jednání se zúčastnili člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun; člen prezídia politbyra ÚV KSP, tajemník ÚV strany pro organizační záležitosti soudruh Čo Jong Won; člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV KSP soudruh Pak Čong Čchon; vedoucí oddělení ÚV KSP soudruh Čo Čchun Rjong a ministr veřejné bezpečnosti soudruh Pak Su Il.

 

 

Účastníkům 6. konference velitelů Dělnicko-rolnických rudých gard byl předán dopis generálního tajemníka Korejské strany práce a předsedy pro státní záležitosti KLDR váženého soudruha Kim Čong Una.

Vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kang Sun Nam vystoupil s projevem.

Řečník zmínil úspěchy dosažené v minulosti při posilování bojové účinnosti Dělnicko-rolnických rudých gard.

Zpráva analyzovala a shrnula řadu nedostatků a důvodů, proč práce v oblasti civilní obrany nedržela krok se záměrem strany a požadavky současné situace, a navrhla úkoly a způsoby jejich překonání.

Poté následovaly proslovy.

Soudruh Pak Čong Čchon na shromáždění zveřejnil dlouhodobý plán na zlepšení bojového výcviku v oblasti civilní obrany.

Čestná osvědčení Ústřední vojenské komise KSP byla předána jednotkám Dělnicko-rolnických rudých gard, které aktivně podporovaly stranickou linii priority vojenských záležitostí, pokročily v posilování obranyschopnosti státu a připravovaly se na lidový odpor.

Na setkání byla přijata písemná přísaha váženému soudruhu Kim Čong Unovi.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp