Skip to content

Kubin-ri, obec proslavená chovem domácích zvířat

Pchjongjang, 2. listopadu čučche 108 (2019) (časopis “Čoson” – “Korea”) – Obec Kubin-ri, nacházející asi 40 km východně od sídla obvodu Kangdong v Pchjongjangu, je osamělá horská vesnice s malou rozlohou orné půdy. Ve většině případů jsou to terasovitá kamenitá políčka s nízkými výnosy.

Kubin-ri se však za posledních 20 let změnilo. Lidé ve vsi našli způsob, jak ji rozvinout ve vzkvétající místo při provádění státní politiky chovu velkého počtu pasoucích se domácích zvířat v souladu s místními podmínkami. Povstali jako jeden muž k vytvoření více než 1000 čongbo (přibližně hektarů, pozn. překl.) umělých a přírodních pastvin na horách kolem vesnice a postavili téměř 100 přístřešků pro kozy, krávy a králíky a základnu pro zpracování kozího mléka.

 

Farma začala účinně využívat ke hnojení půdy exkrementů domácích zvířat a ostatních hnojiv. Úspěšný chov hospodářských zvířat je prospěšný, protože umožňuje zvýšit zemědělskou produkci a učinit nás zámožnějšími, říkají rolníci jednohlasně.

Každá domácnost v Kubin-ri chová mnoho domácích zvířat a dokonce i obyčejní zemědělci mají bohaté zkušenosti a osobní názory na chov hospodářských zvířat stejně dobré jako odborníci.

Jogurt, máslo, sýr a další mléčné výrobky farmy jsou vysoce kvalitní a všeobecně známé po celé zemi.

Farma je cílem nekonečného proudu návštěvníků ze všech částí země, kteří si osvojují její zkušenosti a obdivují současný vzhled Kubin-ri – hustě zalesněné hory, obytné domy útulně zasazené na úpatí hor a velká stáda koz a krav pasoucí se v údolích a podél hřebenů.

 


 

Pak Pjong Hun

snímky Ri Kwang Son

časopis “Čoson” (“Korea”) č. 766, 11 / čučche 108 (2019), http://www.korean-books.com.kp