Skip to content

Soudruh Kim Čong Un poskytl polní pokyny v provincii Severní Hamgjong

Návštěva strojírny Ranamského uhelného komplexu

Pchjongjang, 17. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poskytl polní pokyny strojírenskému závodu “1. září” Ranamského uhelného komplexu. Seznámil se s výrobou prohlídkou rudého koutku vzdělávání v revolučních dějinách, vědeckotechnické učebny, montážní dílny a dalších míst továrny. Ocenil její pracující za uskutečnění ostré kampaně za moderní výrobní a obytné budovy uvnitř i vně továrny, a zdůraznil potřebu neustále prosazovat technickou aktualizaci výrobních procesů a zařízení, stejně jako údržbu výrobních budov.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že poslání a úloha továrny jsou velmi důležité, a vytyčil úkoly a způsoby, jak rozvinout továrnu v předního výrobce strojů. Vyfotografoval se s funkcionáři a pracujícími továrny a vyjádřil přesvědčení, že přinesou nový skok při výrobě vysoce účinných a moderních strojů různých druhů, které jsou naléhavě potřebné pro různé oblasti národního hospodářství, a aktivně tak přispějí k rozvoji strojírenství v zemi.

Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce, a soudruh Ri Hi Jong, předseda provinčního výboru Korejské strany práce Severního Hamgjongu.

 

 

Kontrola rekreačního střediska Onpcho

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poskytl polní pokyny rekreačnímu středisku Onpcho. Navštívil ho pozdě v noci a seznámil se s jeho řízením, provozem a situací. Při pohledu na koupelnu tábora poukázal na její velmi špatný stav a poznamenal, že vany pro léčbu horkou vodou jsou špinavé, sešlé a nehygienické kvůli nedbalému vedení. Přísně poukázal na to, že pokud rekreační středisko sklízí kritiku lidu namísto jeho přízně kvůli tak špatnému provozu a řízení, ačkoli je opatřeno pamětní deskou, která označuje, že je to objekt navštívený velkým vůdcem a velkým generálem, dopouští se zločinu zmaření zásluh velkých vůdců, kteří postavili prázdninový tábor pro lid v tak krásném prostředí, kde po celý rok tryská horká pramenitá voda.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl seznámen předsedou stranického výboru Kjongsongského kraje s vydatností horké minerální vody a její teplotou v místě pramene a ubytovací kapacitou tábora a počtem návštěvníků v rekreačním středisku a stanovil úkol modernizovat a přestavět tábor. Vyjádřil očekávání a přesvědčení, že krajský výbor strany přinese rozhodný obrat v boji za epochální rozvoj kraje vlastním úsilím prostřednictvím organizace a mobilizace lidu v kraji k úsilí o uskutečnění politiky strany.

Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

 

Pokyny k výstavbě skleníkové farmy v Čungpchjong-ri

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zkontroloval Čungpchjong-ri v Kjongsongském kraji v provincii Severní Hamgjong s plánem vybudování rozsáhlé zeleninové skleníkové farmy.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce věnoval celou svou mysl dostatečnému zásobování lidu zeleninou masovým pěstováním různých druhů i v severním přímořském podnebí, které je méně výhodné než v rovinatých oblastech. Přišel na místo s myšlenkou vybudovat rozsáhlou zeleninovou skleníkovou farmu v oblasti leteckého pluku v Čungpchjong-ri, který bude odstraněn dle rozhodnutí Ústřední vojenské komise strany, a osobně se seznámil s územím a objasnil dlouhodobý plán výstavby obrovské zeleninové skleníkové farmy.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce požádal o vybudování moderní a civilizované obytné zóny zemědělců a kulturních a sociálních zařízení, a tím úspěšné postavení zemědělské vesnice jako příkladu socialistické venkovské kulturní výstavby a socialistického ráje, ve kterém je příjemné žít a pracovat.

Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

Pokyny Čchongdžinské továrně na tašky

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poskytl polní pokyny Čchongdžinské továrně na tašky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce v posledních letech zavedl výrobní procesy materiálů pro výrobu brašen včetně látkového a zipového materiálu, které jsou schopny uspokojit celostátní potřeby, a v souladu s tím stanovil jako důležitou politiku úkol pokročit v práci s cílem úspěšně vybudovat samostatnou továrnu na výrobu školních tašek v každé provincii a hromadně vyrábět kvalitní tašky z dodávaných materiálů. Provinční výbor strany Severního Hamgjongu však upřímně neakceptoval politiku strany týkající se nového vybudování továrny na výrobu brašen s požadovanou kapacitou, a nevěnoval pozornost práci zahájené stranou, která klade velký důraz na vzdělávání budoucích generací, aby poskytl všem školákům vlastní výrobky. Poskytl pro výrobu brašen zchátralé místnosti budovy Čchongdžinské továrny viskózového vlákna a tím způsobil velkou úzkost váženému soudruhu nejvyššímu vůdci, který přišel do továrny a seznámil se na místě s výrobou tašek.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce přísně poukázal na to, že provinční výbor strany strana pracuje ledabyle, ignoruje důležitou politiku, kterou má upřednostňovat, a že jeho postoj k přijetí a provádění politiky strany je velmi špatný a výbor nemá revolučního ducha a zodpovědný přístup k tvrdé práci k provádění politiky strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že dal pokyn všem provinčním stranickým výborům, aby v každé provincii vybudovaly továrnu na tašky, a seznámil se s výrobou tašek v některých provinciích a že jsou na velmi odlišné úrovni. Tento rozdíl by měl být přičten ideologickému postoji funkcionářů ke stranické politice, nikoli rozdílu v ekonomické síle provincií.

Hospodářství celé země může výrazně pokročit, když se vzchopí provincie Severní Hamgjong s velkým průmyslovým potenciálem, řekl vážený soudruh nejvyšší vůdce, vyjadřuje přesvědčení, že provinční výbor strany co nejrychleji napraví své chyby a bude energicky bojovat za realizaci politiky strany a tím vybuduje provincii jako spolehlivou klíčovou průmyslovou zónu země a přinese radikální obrat ke zlepšení životní úrovně lidu.

Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp