Skip to content

Konalo se 5. rozšířené plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 11. června čučche 111 (2022) (KCNA) – 5. rozšířené plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo v konferenčním sále sekretariátu Ústředního výboru strany ve dnech 8. až 10. června čučche 111 (2022) za zrychleného velkého pochodu všeho lidu k oslavě tohoto historického roku jako velkého předělu v rozvoji revoluce a zároveň při překonávání bezpříkladných obtíží, kterým národ čelí s přesvědčením, vůlí a jednotou, které jsou vlastní čučchejské Koreji pod vedením vždy vítězného Ústředního výboru strany.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Zasedání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP, členové a kandidáti členství politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti na členy ÚV KSP.

Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci oddělení Ústředního výboru strany, vedoucí funkcionáři úředníci ministerstev, ústředních institucí, provinčních orgánů, měst, okresů a hlavních továren a podniků.

Předsednictvo bylo složeno z členů politbyra ÚV strany.

Politbyro ÚV KSP pověřilo soudruha Kim Čong Una řízením schůze.

Na plenárním zasedání byly předloženy k projednání následující body programu:

1. Organizační otázky

2. Shrnutí průběžných výsledků procesu realizace hlavních politik strany a státu v roce 2022 a příslušná opatření

3. K úkolům zvládání aktuální mimořádné protiepidemické situace a budování protiepidemické kapacity státu

4. Zavedení změn a doplňků některých článků stanov strany a souboru vysvětlení ke stanovám strany

Plénum jednomyslně schválilo body programu.

 

 

Probíral se první bod – organizační otázky.

Byli odvoláni a doplněni členové ÚV KSP.

Soudruzi Pak Či Min, Pak Su Il a Čche Son Hui, kandidáti členství ÚV strany, byli dodatečně zvoleni za členy ÚV strany. Soudruzi Čo Čchun Rjong, Pak Hui Čchol, Kim In Čchol, Ri Čchang De a Han Kwang Sang byli dodatečně přímo zvoleni za členy ÚV strany.

Soudruzi Čang Čchang Min, Kim Sun Čchol, Sin Čchang Nam, Ma Hjok Čchol, Pak Hjong Rjol, Kwak Čong Džun, Ri Tu Il, Kim Tu Il, Kwak Jong Ho, Rjo Čchol Ung, An Jong Hwan a Čon Sung Guk byli dodatečně zvoleni kandidáty členství ÚV strany

Byli odvoláni a doplněni členové politbyra ÚV KSP.

Soudruzi Čon Hjon Čchol a Ri Tche Sop, kandidáti členství politbyra ÚV KSP, byli dodatečně zvoleni členy politbyra ÚV KSP. Soudruh Pak Tche Song byl dodatečně přímo zvolen členem politbyra ÚV KSP.

Soudruzi Čo Čchun Rjong, Pak Su Il, Ri Čchang De, Čche Son Hui a Han Kwang Sang byli dodatečně zvoleni kandidáty členství politbyra ÚV strany.

Byli odvoláni a dodatečně zvoleni tajemníci Ústředního výboru strany. Soudruzi Kim Če Rjong, Čon Hjon Čchol a Pak Tche Song byli zvoleni tajemníky ÚV strany.

Byli odvoláni a doplněni členové Ústřední vojenské komise strany. Soudruzi Ri Tche Sop, Čo Kjong Čchol, Pak Su Il a Ri Čchang Ho byli dodatečně zvoleni za členy Ústřední vojenské komise strany.

Byli odvoláni a doplněni vedoucí oddělení ÚV strany. Soudruzi Čo Jong Won, Čo Čchun Rjong, Čon Hjon Čchol, Ri Čchung Gil, Ri Son Gwon a Han Kwang Sang byli jmenováni vedoucími oddělení ÚV strany.

Byl odvolán a doplněn předseda a člen Ústřední kontrolní komise KSP. Soudruh Kim Če Rjong byl zvolen předsedou Ústřední kontrolní komise strany a soudruh Kim In Čchol jejím členem.

Byly odvolány a jmenovány některé kádry vládních orgánů. Soudruh Čon Sung Guk byl jmenován místopředsedou vlády, soudružka Čche Son Hui ministryní zahraničních věcí, soudruh Pak Hjong Rjol ministrem potravinářského průmyslu, soudruh Kwak Čong Džun ministrem obchodu, soudruh Ri Tu Il předsedou Státní komise pro vědu a techniku a soudruh Kim Tu Il náčelníkem politbyra vlády a současně vedoucím tajemníkem jejího stranického výboru.

Schůze projednala a schválila návrh na částečnou obměnu orgánů ozbrojených sil, předložený Ústřední vojenskou komisí KSP.

Soudruh Ri Tche Sop byl jmenován náčelníkem generálního štábu Korejské lidové armády, soudruh Čong Kjong Tchek náčelníkem generálního politbyra KLA, soudruh Pak Su Il ministrem veřejné bezpečnosti a soudruh Ri Čchang De ministrem státní bezpečnosti.

 

 

Na plénu byl projednán druhý bod programu „Shrnutí průběžných výsledků procesu realizace hlavních politik strany a státu v roce 2022 a příslušná opatření“.

Soudruh Kim Tok Hun, člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády, informoval na schůzi o výsledcích práce státu v první polovině roku na realizaci hospodářské politiky pro rok 2022, zadané 4. plénem 8. Ústředního výboru strany.

Podrobně popsal úspěchy a nedostatky, kterých jsme byli svědky v práci na realizaci hospodářské politiky strany.

Soudruh Ri Čchol Man, vedoucí oddělení ÚV KSP, informoval o stavu letošního hospodaření.

Ústřední výbor strany vyslechl, analyzoval a ocenil zprávy.

Soudruh generální tajemník učinil závěr k druhému bodu programu.

Soudruh generální tajemník nejprve konstatoval významný pokrok, kterého bylo za posledních 6 měsíců dosaženo v oblastech státní politické činnosti a řízení, v rozvoji státu, reakci na krizi a její zvládání.

Vysoce chvályhodným pokrokem v realizaci hospodářské politiky státu je spolehlivé zachování tempa stabilizace a rozvoje i v nenadálé mimořádné protiepidemické situaci.

Závěrečná řeč konkrétně nastínila směr boje a praktická opatření pro klíčová průmyslová odvětví, včetně hutnictví, chemického průmyslu, elektroenergetiky a uhelného průmyslu, na druhou polovinu roku.

Zemědělství a výroba spotřebního zboží byly v závěrečné řeči navrženy jako hlavní prioritní hospodářské úkoly pro tento rok.

Soudruh generální tajemník zdůraznil, že je třeba neustále směřovat velké úsilí k posilování obranyschopnosti státu.

Závěrečná řeč přísně analyzovala a revidovala boj proti antisocialistickým a nesocialistickým praktikám vedený v první polovině roku a poukázala na principiální problémy vyplývající z neustálého zvyšování intenzity boje.

 

 

Na plénu byl projednán třetí bod programu „K úkolům zvládání aktuální mimořádné protiepidemické situace a budování protiepidemické kapacity státu“.

Soudruh generální tajemník přednesl zprávu objasňující strategické a taktické plány na konečné zmírnění zhoubné epidemické krize, obnovení stability a rozhodnou podporu budování protiepidemické schopnosti státu a jeho schopnosti se s krizí vypořádat.

Na základě myšlenky a ducha programové závěrečné řeči a zprávy soudruha Kim Čong Una se na rozšířené schůzi plenárního zasedání konala jednání sektorových sekcí ke studiu a konzultacím s cílem vypracovat vědecky podložená opatření pro důsledné plnění bojových úkolů na rok 2022, stanovených 4. plénem 8. Ústředního výboru.

Plénum projednalo čtvrtý bod programu „Zavedení změn a doplňků některých článků stanov strany a souboru vysvětlení ke stanovám strany“.

Odpovídající usnesení pléna bylo jednomyslně přijato.

Soudruh generální tajemník ukončil plénum.

Rozšířené plenární zasedání, které se konalo v atmosféře vysokého revolučního nadšení všech účastníků, úspěšně dokončilo svou práci a složilo slavnostní přísahu, že bude bezmezně věrno revolučním myšlenkám a velké věci velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Úplné texty programové závěrečné řeči a zprávy váženého soudruha Kim Čong Una na rozšířeném plenárním zasedání zveřejní Nakladatelství Korejské strany práce a rozešle je všem organizacím celé strany.

 


Kim Tok Hun

 


Čon Hjon Čchol

 

Ri Tche Sop

 

Pak Tche Song

 

Čo Čchun Rjong

 

Pak Su Il

 

Ri Čchang De

 

Čche Son Hui

 

Han Kwang Sang

 

Kim Če Rjong

 

Čo Kjong Čchol

 

Ri Čchang Ho 

 

Čo Jong Won

 

Ri Čchung Gil

 

Ri Son Gwon

 

Kim In Čchol

 

Čon Sung Guk

 

Pak Hjong Rjol

 

Kwak Čong Džun

 

Ri Tu Il

 

Kim Tu Il

 

Čong Kjong Tchek

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp