Skip to content

S velkou důvěrou a láskou zrozen termín epochy: stát s mocí mládeže

Pchjongjang, 20. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Naše země dnes září jako mocnost mládeže, kterou nenajdete nikde jinde na světě.

V nejobtížnější výstavbě Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže prokázala mládež neotřesitelnou sílu svého ducha a neochvějnou vytrvalost. Výstavba této elektrárny musela být prováděna za nejnepříznivějších přírodních a klimatických podmínek v dějinách výstavby vodních elektráren u nás.

 

Láskyplná péče a hluboká důvěra, projevená úderné brigádě mládeže ve dnech výstavby hydroelektrárny, se stala zdrojem síly, která z nich vytvořila duševně silné tvůrce nového ducha éry, nazvaného duchem pektusanské hrdinné mládeže.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, který navštívil staveniště elektrárny v dubnu čučche 104 (2015), vysoce ocenil úspěchy, dosažené členy úderné brigády mládeže, a řekl, že jde o zázrak, kterého může dosáhnout pouze naše mládež. Proslavil důstojnost a zásluhy mládeže na nejvyšší úrovni, jedinečné ve světě, novým termínem epochy – stát s mocí mládeže.

Povzbuzeni takovou důvěrou, členové úderné brigády mládeže dokončili přehradu Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže číslo 1 za zhruba 120 dní provedením obrovského rozsahu stavebních prací, které převýšily pracovní výkony provedené v předchozích 10 letech, a tak předvedli celému světu ducha hrdinného mládí.

Pektusanská elektrárna hrdinné mládeže, postavená jako monumentální komplex čučchejské Koreje, je skvělým dílem, které se zrodilo s velkou důvěrou a horoucí láskou váženého soudruha nejvyššího vůdce.

Naše mládež v obtížných sektorech budování mocného socialistického státu neustále vytváří průlomy a legendární příběhy hrdinné mládeže.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp