Skip to content

Rodong sinmun: Zintenzívňovanie triedneho vzdelávania je stálou politikou Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 16. septembra čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) v článku zo 16. septembra uvádzajú, že zintenzívňovanie triedneho vzdelávania je veľmi dôležitou otázkou a dôslednou politikou Kórejskej strany práce, ktorá by sa nemala zanedbávať ani po dosiahnutí veci socializmu.

Na to, aby sa ľudové masy stali spoľahlivými bojovníkmi, ktorí za každých okolností dodržiavajú revolučné princípy, zachovávajú triedne povedomie a rozhodne bojujú proti svojím nepriateľom, je veľmi dôležité dynamicky viesť triedne vzdelávanie.

Aby bolo možné rozhodne brániť a brilantne dosiahnuť veľkú vec socializmu, je potrebné zvýšiť intenzitu triedneho vzdelávania a metodicky ho viesť, aby sa upevnilo naše ideologické a politické postavenie.

Mali by sme neustále aktualizovať formu a metódu triedneho vzdelávania v súlade s požiadavkami vývoja, aby sme vyzbrojili všetkých ľudí dôsledným protiimperialistickým triednym vedomím.

Nová generácia, ktorá vedie šťastný život a iba z rozprávania počula o vykorisťovaní a útlaku, sa teraz stala hlavnou silou revolučných radov. Táto skutočnosť si vyžaduje ďalšie zvýšenie intenzity triedneho vzdelávania.

Tak ako leopard nemôže zakryť svoje škvrny a ako sa vlk nemôže zmeniť na ovcu, tak sa nikdy nemôže zmeniť ani skutočná povaha triedneho nepriateľa. Deti sa automaticky nestávajú revolucionármi, hoci ich rodičia môžu byť neúnavnými bojovníkmi. Zanedbávať triedne vzdelávanie medzi novými generáciami je samovražedným aktom a vrhnutím sa do pazúrov nepriateľa.

Pracovníci straníckych organizácií a funkcionári všetkých inštancií sú povinní zintenzívniť triedne vzdelávanie, v súlade s požiadavkami doby a revolúcie, a tak pevne posilniť revolučnú pozíciu krajiny.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp