Skip to content

Rodong sinmun: V kapitalistickej spoločnosti nemôže existovať skutočná sociálna politika

Pchjongjang, 21. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) v nedeľňajšom článku zdôrazňujú, že budovanie „sociálneho štátu“ v kapitalistických krajinách, kde sa čoraz viac prehlbuje obrovská priepasť medzi chudobnými a bohatými a v ktorých sa nekontrolovateľne šíria všetky druhy spoločenského zla, je absurdným podvodom a neskutočným snom.

Článok uvádza, že budovanie „sociálneho štátu,“ o ktorom hovoria mnohí politici v kapitalistických krajinách, nie je ničím iným ako reklamou na zakrytie nerovnosti a protiľudovej povahy kapitalistického systému.

V kapitalistickej spoločnosti malá hŕstka kapitalistov utláča a ovláda ľudové masy. Štátnu moc držia vo svojich rukách monopolní kapitalisti a vládnuci reakcionári, ktorí im slúžia.

V parlamentoch kapitalistických krajín nie je jediný zástupca robotníkov a roľníkov. To isté platí pre vládne orgány.

Politickí vodcovia kapitalistických krajín sú predstaviteľmi záujmov obchodných gigantov a ich prisluhovačmi. Zakaždým, keď sa blížia prezidentské a parlamentné voľby, sľubujú čokoľvek, aby získať priazeň voličov, ale po prevzatí moci všetky sľuby popierajú.

Triedne rozpory a konflikty dosahujú v kapitalistickej spoločnosti extrém. Je celkom jasné, že v takýchto nepriateľských vzťahoch nemôže existovať nijaký sociálny zmier. Presadzovanie skutočnej sociálnej a proľudovej politiky je preto v kapitalistickej spoločnosti nemožné.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp