Skip to content

Dvojí metr bude mít vážné důsledky

Pchjongjang 29. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Vedoucí odboru mezinárodních organizací Ministerstva zahraničních věcí KLDR Čo Čchol Su 28. března vydal následující tiskové prohlášení:

Naše zkušební palba nového typu taktické řízené střely 25. března je výkonem našeho spravedlivého práva na sebeobranu, která by odrazila vojenské hrozby pro Korejský poloostrov a zajistila mír a rozkvět našeho státu.

Otevřeně se ale objevují nebezpečné pokusy popřít právo našeho státu na sebeobranu.

Na uzavřeném pracovním jednání výboru Rady bezpečnosti OSN pro sankce proti KLDR, který se spěšně sešel 26. března, USA odsoudily naše opatření sebeobrany jako „porušení rezolucí OSN“ a trvaly na „zpřísnění sankcí“ a „uplatňování dalších sankcí“.

Rovněž bylo oznámeno, že na žádost Velké Británie, Francie a dalších zemí se Rada bezpečnosti OSN rozhodla svolat své uzavřené zasedání na 30. března, aby se zabývala otázkou naší testovací palby taktických řízených střel nového typu.

Rada bezpečnosti OSN na základě „rezolucí“ OSN, přímého důsledku nepřátelské politiky USA proti KLDR, zpochybňuje běžné činnosti, které patří k právu našeho státu na sebeobranu. To je popření suverenity státu a nepochybný dvojí metr.

Mnoho zemí světa odpaluje různé druhy raket, aby posílilo své vojenské síly, ale zpochybňována jsou pouze naše opatření sebeobrany – to nedává žádný smysl. To také platí z hlediska objektivity a nestrannosti.

Základním principem a logickou posloupností při řešení jakéhokoli problému je objektivní a nestranný přístup ke kořenu otázky.

Když USA kdykoli před naší tváří pořádají vojenská cvičení proti naší republice, Rada bezpečnosti OSN mlčí, ale shledává chybu v našich odvetných opatřeních sebeobrany k zajištění bezpečnosti našeho státu.

Pokud jde o postoj Rady bezpečnosti OSN, podívejme se jen na jednání USA, Velké Británie a Francie, které shledávají chybu v našich sebeobranných opatřeních.

Nedávno zahájily USA nálety na syrské území a před několika dny Spojené království opustilo své závazky v oblasti jaderného odzbrojení a oficiálně zveřejnilo významné zvýšení počtu jaderných hlavic. V posledních dnech Francie provedla zkušební palbu mezikontinentální balistické střely nové generace, která je schopná nést několik hlavic.

Ale takové akce nebyly nikdy zpochybněny a diskutovány Radou bezpečnosti OSN.

Je skutečně absurdní, že takové země, které stojí v čele kroků podkopávajících globální mír a stabilitu, shledávají chybu v našich sebeobranných opatřeních.

Důrazně odsuzuji kroky Rady bezpečnosti OSN jako vážné narušení důstojnosti nezávislého státu a jeho svrchovanosti a svévolné porušení Charty OSN, protože Rada bezpečnosti OSN pořádá jednání a provádí vyšetřování KLDR se svou extrémní zaujatostí a dvojím metrem.

Pokud chce Rada bezpečnosti OSN v souladu se svým posláním přispět k zajištění globálního míru a bezpečnosti, musí se nejprve důsledně řídit zásadami spravedlnosti, objektivity a rovnosti.

Pokud se Rada bezpečnosti OSN bude nadále držet dvojího metru, způsobí to jen zhoršení, nikoli zlepšení situace na Korejském poloostrově, a konfrontaci, nikoli dialog.

V žádném případě nedovolíme některým členským státům Rady bezpečnosti OSN zneužívat OSN se špinavým cílem porušovat suverenitu nezávislých zemí a bránit jejich rozvoji.

Jakýkoli pokus o porušení našeho práva na sebeobranu nevyhnutelně povede k adekvátním protiopatřením.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp