Skip to content

Povodně v provincii Jižní Hamgjong

Pchjongjang 8. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední vojenská komise Korejské strany práce 5. srpna vydala pokyn k urychlenému svolání rozšířeného zasedání vojenské komise strany provincie Jižní Hamgjong za účelem obnovy po škodách způsobených přívalovým deštěm a povodněmi a dalších příslušných pokynů.

Ústřední vojenská komise KSP vydala pokyn ke zjištění rozsahu škod způsobených lijáky a povodněmi v některých regionech provincie Jižní Hamgjong a okamžité obnově poškozených silnic v postižených oblastech mobilizací ženijních jednotek a vyslání jednotek lidové armády umístěných v provincii do kampaně obnovy dle rozhodnutí provinční vojenské komise strany, aby ve spolupráci se silami provincie co nejrychleji dokončily kampaň obnovy.

Vážený generální tajemník soudruh Kim Čong Un, který přijal opatření k naléhavému dodání základních materiálů nezbytných pro obnovu ze státních rezerv, vydal rozkaz k poskytnutí silné státní materiální a finanční podpory provincii Jižní Hamgjong v rámci kampaně její obnovy.

Na 5. srpna bylo směrnicí Ústřední vojenské komise Korejské strany práce svoláno rozšířené zasedání vojenské komise Korejské strany práce provincie Jižní Hamgjong.

Vedoucí tajemník provinčního výboru Korejské strany práce Jižního Hamgjongu soudruh Ri Čong Nam předal směrnici Ústřední vojenské komise KSP.

Na schůzi bylo uvedeno, že vážený soudruh generální tajemník poté, co obdržel zprávu o situaci škod způsobených bouřkami v provincii Jižní Hamgjong, opakovaně konkrétně zdůrazňoval směr a způsoby odstraňování následků a přijal opatření k poskytnutí naléhavě potřebných materiálů pro obnovu.

Soudruh generální tajemník zejména stanovil důležitý úkol pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů KSP, aby v obtížném období jako nyní vyvinuli prioritní úsilí k zajištění životů obyvatel v postižených oblastech a aby monoliticky semknuli široké masy kolem strany posílením stranické práce, práce s lidmi. Na schůzi bylo zdůrazněno, že poskytl pokyny k probuzení a povzbuzení pracovníků městských a okresních výborů KSP a stranických organizací, aby obratně a vytrvale prováděly kampaň obnovy.

Schůze se podrobně seznámila se škodami v provincii a přijala konkrétní opatření k důslednému provádění směrnice Ústřední vojenské komise strany.

Diskutovala také přijetí mimořádných opatření k okamžité stabilizaci života lidu v oblastech zasažených katastrofami, dalšímu zpřísnění mimořádné protiepidemické práce a minimalizaci škod na plodinách.

Rozšířené zasedání provinční vojenské komise KSP Jižního Hamgjongu jednomyslně rozhodlo hluboce uplatnit myšlenku naší strany „uctívat lid jako nebe“ a dokončit odstranění následků do výročí založení strany mocí velké jednoty armády a lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp