Skip to content

Historická pamiatka – pevnosť Čosandžin

Pevnosť Čosandžin sa nachádza v sídle Čosan (obvod Tumangang-dong v oblasti Sonbong), v samospráve Rason v severovýchodnej časti krajiny. Bola postavená v roku 1488 na obranu pohraničných oblastí pred cudzou inváziou cez rieku Tuman.

Táto historická pamiatka je svedkom udalosti, keď Ri Sun Sin odrazil útok cudzincov spolu s približne 60 vojakmi a ďalšími miestnymi obyvateľmi, v čase, keď slúžil ako manho (veliaci dôstojník) v oblasti Čosan v roku 1587.

Ide o kamennú pevnosť so štvoruholníkovým pôdorysom postavenú na plochých terasách s vyvýšenou severnou časťou a nižšími plochami v iných častiach. Jej obvod je cca 900 metrov, 300 metrov od východu na západ a 200 metrov od juhu na sever. 130 metrov dlhá časť zostala zachovaná dodnes a zachovalo sa 670 metrov stavebných pozemkov.

Podľa kroník feudálnej dynastie Čoson bola pevnosť prestavaná tak, aby bola schopná brániť sa cudzej agresii, začiatkom mája 1465. To dokazuje, že slúžila na obranné účely od 15. storočia.

Naša vlasť (Nenara) – http://naenara.com.kp