Skip to content

Dopis k 74 letům Korejské lidové armády

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR

 

Vážený súdruh maršal!

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vás pozdravuje pri príležitosti 8. februára, sviatku založenia Kórejskej ľudovej armády, pravidelného vojska chrániaceho záujmy KĽDR a jej ľudu.

Vznik Kórejskej ľudovej armády, ako rozvinutia partizánskej Kórejskej ľudovej revolučnej armády, bol historickou udalosťou pre vec národnej obrany KĽDR. Kórejská ľudová armáda pomohla za desaťročia jej existencie vytvoriť z Vašej krajiny nedobytnú pevnosť socializmu, vďaka dôslednej realizácii myšlienky čučche a politiky songun a jednoty s ľudom.

Vznik Kórejskej ľudovej armády sa viaže k osobnosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a jej rozvoj bude navždy spojený s menom veľkého generála súdruha Kim Čong Ila, ktorý priniesol KĽDR posvätný meč songunu. V súčasnosti je Kórejská ľudová armáda spolu s pracujúcim ľudom jednomyseľne zjednotená okolo Vás, vodcu Kim Čong Una, vďaka čomu môže dosahovať nesmierne úspechy, čoho svedkami sme aj v súčasnosti, v dobe eskalujúceho napätia zo strany imperialistických Spojených štátov amerických, proti ktorým je nutné posilňovať odstrašujúce prostriedky.

Prajeme Vám, vážený súdruh maršal, aby ste aj naďalej dosahovali vo vedení Vašej vlasti i ľudovej armády čo najviac úspechov a aby Vaša krajina bola aj naďalej baštou socializmu vo svete.

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan

Česká skupina pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche

V Prahe dňa 5. 2. 2022