Skip to content

Všelidová kampaň za prevenci epidemie v odezvě na globální zdravotní krizi

Pchjongjang 5. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Vzhledem k tomu, že se celosvětová zdravotní krize dále zhoršuje v důsledku rychlého šíření varianty omikron, je vedena bojová kampaň jednotek mimořádné protiepidemické prevence na všech úrovních, aby byla pevně zachována jednota všelidové akce.

Sektor ústřední mimořádní protiepidemické prevence zajišťuje další posilování funkce a role institucí mimořádné nouzové prevence v uzavření, lékařských vyšetřeních a dezinfekci.

 

 

Pracovníci nastolují přísnou kázeň a pořádek ke včasnému a přesnému plnění státních protiepidemických opatření. Ofenzívně je prováděna ideologická a výchovná práce, aby všechen lid stále podporoval masovou protiepidemickou kampaň, v níž si lidé vzájemně pomáhají a kontrolují se.

Rovněž je podporována agitační a propagační ofenzíva, která má zajistit, že všechen lid udrží vysokou obezřetnost a celostátní dobrovolnou jednotu v nouzové protiepidemické práci.

Ve všech institucích, v podnicích, továrnách a v zemědělských družstvech se zaměstnanci neustále seznamují s náležitými protiepidemickými znalostmi, obecnými hygienickými informacemi atd., přičemž jsou přijímána vhodná opatření a pravidelně a důkladně dezinfikovány kanceláře, pracoviště, inventář, vybavení a suroviny bez sebemenších nedostatků.

Ve zdravotnických zařízeních v souladu se zimními podmínkami dbají na to, aby se mezi hospitalizovanými a obyvateli nevyskytovala onemocnění dýchacích cest včetně nachlazení, a lékařské prohlídky ambulantních pacientů jsou prováděny přísněji.

Hygienické a protiepidemické instituce se snaží čelit nejen COVID-19, ale i dalším epidemiím, které se mohou v zimním období vyskytnout.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp