Skip to content

Čtvrté zasedání 13. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 29. června čučche 105 (2016) (KCNA) – Čtvrté zasedání 13. Nejvyššího lidového shromáždění (NLS) KLDR se konalo v Pchjongjangu dne 29. června.

Na zasedání byl přítomen vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se poslanci NLS.

MM00244624

Funkcionáři strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, veřejných organizací, ministerstev a státních úřadů a z oblasti vědy, školství, literatury a umění, veřejného zdraví a médií se podíleli jako pozorovatelé.

Zasedání rozhodlo o svých bodech pořadu jednání:

O revizi a doplnění socialistické ústavy KLDR;

o zvolení váženého soudruha Kim Čong Una do nejvyšší pozice KLDR;

o formování Komise státních záležitostí KLDR;

o důkladném provádění pětileté strategie pro národní hospodářský rozvoj od roku 2016 do roku 2020, určené KSP (Korejskou stranou práce, pozn. překl.);

o zřízení Výboru pro mírové znovusjednocení země KLDR;

organizační záležitosti.

MM00244625

Poslanec Jang Hjong Sop ve své zprávě o prvním bodu programu uvedl, že předmluva a část státního aparátu socialistické ústavy byly revidovány a podstatně doplněny při zachování systému jejich výstavby, hlavního obsahu a revolučního principu.

V jejích příslušných článcích byl výraz “první předseda Komise národní obrany KLDR” nahrazen výrazem “předseda Komise pro státní záležitosti KLDR”, “Komise národní obrany” nahrazena “Komisí pro státní záležitosti”, “Nejvyšší úřad státního žalobce” nahrazen “Ústředním úřadem státního žalobce”, “Nejvyšší soud” názvem “Ústřední soud “a byly upraveny některé další výrazy.

V prvním bodu programu bylo přijato rozhodnutí NLS.

MM00244626

Byl projednán druhý bod programu.

Poslanec Kim Jong Nam přednesl projev o zvolení Kim Čong Una za předsedu Komise pro státní záležitosti KLDR.

Řekl, že je neotřesitelnou vírou a neochvějnou vůlí všech vojáků a lidu země podporovat Kim Čong Una, který zastupuje mohutnost čučche Koreje a prapor všech jejích vítězství a slávy, na nejvyšší pozici KLDR a dříve docílit konečného vítězství věci revoluce čučche a věci socialismu.

Zdvořile navrhl NLS zvolit Kim Čong Una za předsedu Komise pro státní záležitosti KLDR, odrážeje jednoznačnou vůli a touhu všech poslanců NLS, vojsk a lidu.

Tento návrh získal absolutní podporu a souhlas všech poslanců a účastníků.

Zasedání slavnostně prohlásilo, že Kim Čong Un byl zvolen předsedou Komise pro státní záležitosti KLDR.

 

Zasedání projednalo třetí bod svého programu.

Na návrh Kim Čong Una zvolilo Hwang Pjong Soa, Pak Pong Čua a Čche Rjong Hea jako místopředsedy a Kim Ki Nama, Pak Jong Sika, Ri Su Jonga, Ri Man Gona, Kim Jong Čchola, Kim Won Honga, Čhoe Pu Ila a Ri Jong Hoa za členy Komise pro státní záležitosti.

MM00244627

Zasedání projednalo svůj čtvrtý bod programu.

Poslanec Pak Pong Ču přednesl zprávu o důkladném provádění pětileté strategie pro národní hospodářský rozvoj od roku 2016 do roku 2020, stanovené KSP.

Poté následovaly projevy.

Řečníci vyjádřili odhodlání dosáhnout cílů pětileté strategie národního ekonomického rozvoje bez výjimky s tím, že tato strategie slouží jako vědecká a revoluční pro dosažení velkého nárůstu v budování ekonomické moci v souladu s právně určenými požadavky socialistické ekonomické výstavby, jakož i reálnými podmínkami a náčrt ukazující nejkratší cestu k budování socialistické moci.

Usnesení NLS “O důkladném provádění pětileté strategie pro národní hospodářský rozvoj, stanovené KSP” bylo přijato čtvrtým bodem programu jednání.

 

Bylo přijato rozhodnutí NLS “O zřízení Výboru pro mírové sjednocení země KLDR”, pátý bod programu jednání.

Dle rozhodnutí bude zřízen Výbor pro mírové znovusjednocení země KLDR a Sekretariát Výboru pro mírové znovusjednocení Koreje bude rozpuštěn.

Byl projednán šestý bod programu, organizační záležitosti.

Na návrh Ústředního výboru KSP byl poslanec The Čong Su odvolán z funkce člena prezídia NLS v souvislosti s přechodem na jiný post a poslanci Kim Jong Čchol, Pak The Song a Ču Jong Gil byli zvoleni členy prezídia NLS.

Na návrh premiéra byli Ri Ču O a Ri Rjong Nam jmenováni vicepremiéry a Ko In Cho vicepremiérem a ministrem zemědělství.

Na návrh Ústředního výboru KSP byl náměstek Pak Mjong Čchol odvolán z pozice prezidenta Ústředního soudu KLDR a člena Legislativního výboru NLS vzhledem k převodu na jiný post a poslanec Kang Jun Sok byl zvolen prezidentem Ústředního soudu KLDR a členem Legislativního výboru NLS.

 

KCNA, http://www.kcna.kp

http://www.naenara.com.kp/en/news/news_view.php?22+3034

 

kim_cong_un1) Kim Čong Un, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

hwang_pjong_so2) Hwang Pjong So, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR

pak_pong_cu3) Pak Pong Ču, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR

cchoe_rjong_he4) Čche Rjong He, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR

kim_ki_nam5) Kim Ki Nam, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

pak_jong_sik6) Pak Jong Sik, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

ri_su_jong7) Ri Su Jong, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

ri_man_gon8) Ri Man Gon, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

kim_jong_cchol9) Kim Jong Čchol, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

kim_won_hong10) Kim Won Hong, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

cchoe_pu_il11) Čche Pu Il, člen Komise pro státní záležitosti KLDR

ri_jong_ho12) Ri Jong Ho, člen Komise pro státní záležitosti KLDR