Skip to content

Nové plakáty pro úderné zvýšení výroby ke splnění cílů pětiletky

Pchjongjang, 13. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vydalo nové plakáty, inspirující a podněcující náš lid k pozvednutí k údernému zvýšení výroby pro splnění cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje.

Plakát “Braňme stranu dosažením cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje!” vyzývá celou armádu a všechen lid země, aby sdíleli myšlenky a záměry s Ústředním výborem strany a udržovali s ním krok a přinesli trvalý nárůst revoluce a výstavby pod vlajícím praporem nepřetržitých inovací a neustálého pokroku.

Plakát “Staňme se představiteli pracovních zásluh ve velkém boji za výstavbu!” charakterizovaný hesly “Spoléhání na vlastní síly”, “Nápor k obraně politiky strany” a “Nápor k uskutečnění myšlenek strany” vyzývá všechny budovatele, aby zajistili rychlost a kvalitu výstavby na nejvyšší úrovni, založené na principu „nést odpovědnost za tisíc let a záruku za deset tisíc let“, a stali se představiteli pracovních zásluh v dnešním velkém budovatelském úsilí.

Plakát “Za každou cenu zajistíme dosažení cílů zemědělské výroby díky všestrannému úsilí o zvýšení produkce!” žádá, aby zemědělská fronta rozvinula vysoký stupeň soutěžení pro bohatou sklizeň a jistě splnila cíle zemědělské výroby stanovené v pětileté strategii národního hospodářského rozvoje.

Plakát “Dosáhněme největších úspěchů a největších pracovních výkonů v úsilí o zvýšení výroby!” vyvolává revoluční nadšení a vůli pracujícího lidu, aby v současném úsilí o ekonomickou výstavbu uskutečnil velký skok a inovace aktivnějším projevením  revolučního ducha soběstačnosti a obětavého boje proti obtížím.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp