Skip to content

Dále posiluje mimořádný protiepidemický boj

Pchjongjang 8. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – Vzhledem k tomu, že se nový mutační virus se silnou infekčností rychle šíří napříč různými zeměmi a regiony pěti kontinentů a počet nakažených se zvyšuje, vážné obavy mezinárodního společenství se prohlubují.

V ústřední mimořádné protiepidemické oblasti a mimořádných protiepidemických oblastech všech úrovní, bedlivě sledujících šíření zhoubné pandemie, jsou stále přijímána preventivní protiepidemická opatření našeho stylu, abychom důsledně potlačili průnik zhoubného viru a zároveň bedlivě sledovali celosvětové šíření COVID-19.
 

 
Média včas informují o situaci šíření zhoubné pandemie v celosvětovém měřítku a povzbuzují všechen lid, aby se aktivně zapojil do mimořádné preventivní kampaně se společným povědomím o závažnosti pandemie a mimořádného protiepidemického boje.

Na veřejných místech a pracovištích jsou vyvěšovány propagační materiály vysvětlující a propagující protiepidemická pravidla. Dezinfekce rukou, nošení roušek, měření teploty atd. se stalo normou a součástí života. Všichni tedy žijí tak, jak to vyžaduje mimořádný protiepidemický systém a jeho pravidla.

Funkcionáři a pracovníci kontrolní a karanténní oblasti důsledně dodržují dezinfekci materiálů a postup při manipulaci s nimi, vyhýbajíce se sebemenší neopatrnosti a lhostejnosti, sebeuspokojení a nedbalosti.
 

 
Orgány ochrany veřejného zdraví a jednotky hygienické a epidemické prevence často organizují intenzivní lékařské prohlídky hospitalizovaných, ambulantních pacientů i obyvatel a šíří mezi nimi hygienické znalosti.

V institucích, podnicích, továrnách a zemědělských družstvech se pravidelně dezinfikují kanceláře, pracoviště, zařízení, přístroje a nástroje. Mimořádně je posílena i role sanitářů pro včasnou identifikaci osob s horečkou a pacientů se střevními onemocněními a přijetí vhodných opatření.

Všichni obyvatelé důsledně dodržují mimořádná protiepidemická pravidla a řád a vedou ostrý boj proti jejich porušování. Důsledně je zaváděn zvyk i sebemenší abnormální záležitost okamžitě nahlásit příslušným orgánům k vyřešení.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp