Skip to content

Uskutečnila se 8. konference pedagogů Korejské lidové armády

 

Pchjongjang 7. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. a 5. prosince se v Domě kultury 25. dubna konal 8. seminář pracovníků vojenského školství Korejské lidové armády.

Ústřední výbor Korejské strany práce a Ústřední vojenská komise Korejské strany práce svolaly vševojskové shromáždění pracovníků vojenského školství za účelem všestranného posílení postavení aktivních příslušníků našich revolučních ozbrojených sil dosažením radikální změny ve vojenském vzdělávání v souladu s požadavky měnící se doby a situace revoluce.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Kim Čong Un se konference zúčastnil a řídil ji.

 

 

Semináře se zúčastnili vzorní pracovníci vojenského školství, příslušní funkcionáři a velitelé Generálního politbyra, Ministerstva obrany a Generálního štábu, velitelský štáb služeb armády a vojenských útvarů na úrovni sborů a zasloužilí pracovníci jednotek vzdělávání.

Vážený soudruh Kim Čong Un pronesl úvodní projev.

Na shromáždění vystoupil člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a ministr národní obrany Korejské lidově demokratické republiky armádní generál pozemních sil soudruh Ri Jong Gil. Poté následovala diskuse.

Ve zprávě a rozpravě řečníci představili a sdíleli úspěchy a zkušenosti získané při zvyšování morální a politické kvality a pedagogické kvalifikace učitelů, aktualizaci podmínek, prostředí a způsobu vzdělávání ve vojenských vzdělávacích institucích v průběhu boje o přiblížení skutečného zlepšení a praktického posunu ve vojenské výchově.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl hlavní projev.

Soudruh generální tajemník naléhavě vyzval účastníky shromáždění, aby zahájili období nového vzepětí a skoku vpřed v rázné obnově vojenského školství ve jménu naší velké strany, našeho velkého státu a lidu, věčné moci a neporazitelnosti našich revolučních ozbrojených sil.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný projev.

Shromáždění proběhlo v atmosféře naplněné pevnou přísahou a revolučním zanícením všech účastníků, odhodlaných z celého srdce podporovat revoluční myšlenky a vedení ÚV strany a věnovat se posilování a rozvoji vojenského vzdělání, abychom vycvičili co nejvíce schopných vojenských pracovníků, absolutně věrných naší straně.

8. seminář pracovníků vojenského školství Korejské lidové armády se stal významným momentem v monolitickém posilování oboru vojenského vzdělávání jako rudé pevnosti oddané obrany Ústředního výboru strany a přeměny vojenského školství v mocnou hybnou sílu stimulující výstavbu ozbrojených sil a vojenské činnosti a další vítězný postup revoluce čučche.

 

 

7. prosince se generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un nechal vyfotografovat s účastníky 8. konference vojenských pedagogů Korejské lidové armády.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp