Skip to content

Tohtoročný zber ryže v KĽDR ukončený

Pchjongjang 25. októbra čučche 110 (2021) (Rodong sinmun) – Poľnohospodárski funkcionári a pracovníci v celej krajine ukončili zber ryže.

Funkcionári ministerstva pôdohospodárstva a provinčných výborov vidieckeho hospodárstva dôsledne organizovali prácu na ukončení žatvy rýchlosťou blesku a burcovali ľudí rezkou terénnou politickou prácou a svojím príkladom.

Poľnohospodárski pracovníci v Pchjongjangu dosiahli významné úspechy v zbere ryže.

Družstvá v obvodoch Mangjongde, Rjokpcho a Hjongčesan zvýšili prevádzkovú rýchlosť poľnohospodárskych strojov ako je kombajn na ryžu, dôsledne racionalizovali prideľovanie pracovnej sily, a tak preplnili denný plán zberu ryže.

Poľnohospodárski pracovníci v ostatných provinciách zameriavajú svoje úsilie na mlátenie v duchu ukončenia zberu ryže.

Rodong sinmun (Noviny práce) – rodong.rep.kp