Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s účastníky oslav Dne mládeže

 
Pchjongjang 31. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 30. srpna setkal s účastníky oslav Dne mládeže a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Účastníci, kteří měli nejvyšší čest být fotografováni na památku s drahým maršálem, byli ohromeni velkou radostí a nadšením.

Všichni účastníci pevně slíbili, že budou mít vždy na paměti současnou slávu a proslaví svou čest oddílu strany s mimořádným úkolem a mladých vlastenců, kteří věrně podporují revoluční myšlenky a vedení váženého soudruha Kim Čong Una.

 

 

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 30. srpna setkal s mladými lidmi, kteří dobrovolně odešli do nejtěžších oblastí socialistické výstavby a začali nový život, a popřál jim světlou budoucnost.

Vážený soudruh generální tajemník si potřásl rukou s každým z mladých lidí, kteří s vysokou připraveností a horlivostí proslavit mládí v předvoji slavné éry boje odešli dobrovolně do nejtěžších oblastí práce, a vysoce ocenil jejich slavné činy a duševní svět.

Tito mladí lidé, kteří dříve zaostávali za ostatními, si uvědomili vděčnost matky strany, která je objímala a vychovala, a začali s čistým štítem dobrovolně pracovat na nejtěžších a nejnáročnějších místech pro moc a rozkvět vlasti. Soudruh generální tajemník jim vyjádřil plnou podporu a chválil jejich obdivuhodné činy.

Soudruh generální tajemník požehnal světlou budoucnost spolehlivé mládeži, jež s pevnou vírou v socialismus odpověděla na výzvu strany, a nechal se s ní na paměť vyfotografovat.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp