Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Palác slunce Kumsusan u příležitosti dne největšího národního smutku

 

Pchjongjang 8. července čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti dne největšího národního smutku vzhlíží všechen lid celé země k nejvyšší svatyni čučche s pocitem bezmezné touhy a úcty k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un navštívil 8. července v 0:00 hodin Palác slunce Kumsusan. Doprovázeli ho členové politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a členové ústředního řídícího orgánu strany.

Palác slunce Kumsusan, kde leží ve své životní podobě zakladatelé a budovatelé naší veliké strany a našeho mocného státu, otcové národa a nejposvátnější osobnosti revoluce, velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, byl ponořen do slavnostní atmosféry.

K sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byl položen koš květin jménem váženého soudruha Kim Čong Una a květinové koše jménem Ústředního výboru KSP, Komise pro státní záležitosti KLDR, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a vlády KLDR.

Vážený soudruh generální tajemník společně s účastníky vyjádřil hlubokou úctu velkému vůdci a velkému generálovi před jejich sochami.

Soudruh generální tajemník navštívil sály nesmrtelnosti, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, a hluboce se poklonil s přáním nesmrtelnosti velkému vůdci a velkému generálovi, kteří díky hlubokým ideologickým a teoretickým myšlenkám, vynikajícím vůdčím schopnostem a velkolepé revoluční praxi vykonali nesmrtelné činy pro vlast a lid, dobu a revoluci.

Členové ústředního řídícího orgánu strany složili pevnou přísahu, že věrně podpoří myšlenky a vedení váženého soudruha generálního tajemníka a budou plnit své povinnosti jako páteř strany a vedoucí štáb revoluce v dnešním velkolepém boji za pokrok a rozvoj socialismu našeho stylu.

 

Pietní akty na vrchu Mansude a v celé zemi

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp