Skip to content

Zomrel súdruh Kim Jong Čchun

Pchjongjang, 17. augusta čučche 107 (2018) (KCNA) – S veľkým žiaľom oznamujeme, že maršal Kórejskej ľudovej armády (KĽA) súdruh Kim Jong Čchun, člen Ústredného výboru Kórejskej strany práce (KSP), poslanec Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR a generálny poradca ministerstva ľudových ozbrojených síl, zomrel na akútny infarkt myokardu vo štvrtok o 3:10 kórejského času vo veku 82 rokov.

Súdruh Kim Jong Čchun sa narodil 4. marca čučche 25 (1936) v chudobnej roľníckej rodine v okrese Počchon, v provincii Rjanggang.

Vyštudoval Revolučnú školu Mangjongde a Vojenskú akadémiu Kang Kona za vrelej starostlivosti veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena po oslobodení Kórey a stal sa skúseným vojenským veliteľom.

Po absolvovaní Vojenskej univerzity Kim Ir Sena slúžil ako vojenský veliteľ v podjednotkách a jednotkách na všetkých úrovniach KĽA a ako vysokopostavený štábny dôstojník KĽA, neskôr ako zástupca vedúceho armádneho zboru od roku čučche 60 (1971) a riaditeľ oddelenia generálneho štábu KĽA od roku čučche 68 (1979).

Zastával zodpovedné funkcie v kombinovaných jednotkách a v generálnom štábe KĽA od roku čučche 71 (1982), dôležitú pozíciu veliteľa zboru KĽA od februára čučche 83 (1994) a vedúceho generálneho štábu KĽA od októbra čučche 84 (1995), pričom významne prispel k obrane veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila až na smrť a vytvoreniu jednotného systému vodcovstva v Strane v rámci armády.

Pracoval ako podpredseda Komisie národnej obrany KĽDR od marca čučche 96 (2007) do apríla čučche 103 (2014), minister ľudových ozbrojených síl od februára čučche 98 (2009) a vedúci oddelenia ÚV KSP od apríla čučche 101 (2012), a úspešne zastával funkciu generálneho poradcu ministerstva ľudových ozbrojených síl od apríla čučche 103 (2014).

Bol náhradníkom Ústredného výboru KSP od októbra čučche 69 (1980), členom Ústredného výboru KSP od decembra čučche 75 (1986) a člen politického byra Ústredného výboru KSP od septembra čučche 99 (2010) do mája čučche 105 (2016).

Pracoval ako poslanec Najvyššieho ľudového zhromaždenia od 8. najvyššieho ľudového zhromaždenia v decembri čučche 75 (1986).

Za svoje činy pre Stranu, revolúciu, krajinu a ľud bol súdruh Kim Jong Čchun vyznamenaný Radom Kim Ir Sena a Radom Kim Čong Ila, hodinkami nesúcimi vznešené mená veľkých vodcov, vysokými straníckými a štátnymi pochvalami a titulom Hrdina KĽDR.

Získal titul Maršal KĽA v apríli čučche 105 (2016).

Vo štvrtok bol vydaný nekrológ o súdruhovi Kim Jong Čchunovi, ktorý vydal spoločne Ústredný výbor a Ústredná vojenská komisia Kórejskej strany práce, Komisia pre štátne záležitosti a prezídium Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR.

Stojí v ňom, že súdruh Kim Jong Čchun bol revolučným vojakom verným veľkému vodcovi súdruhovi Kim Ir Senovi a veľkému vodcovi súdruhovi Kim Čong Ilovi, blízkym revolučným súdruhom váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una a spoľahlivým starším revolucionárom, ktorý významne prispel k posilneniu revolučných ozbrojených síl. Aj keď zomrel, jeho zásluhy pre Stranu, revolúciu, krajinu a ľuď budú dlho svietiť v revolučnej histórii, v histórii budovania revolučných ozbrojených síl KSP.

V ten deň Ústredný výbor a Ústredná vojenská komisia KSP, Komisia pre štátne záležitosti a prezidium Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR uviedli, že zosnulému bude vystrojený štátny pohreb.

Bola tiež vytvorená štátna pohrebná komisia, ktorej predsedá vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un a jej členmi sú súdruh Kim Jong Nam a ďalších 149 členov.

Pohrebná komisia uviedla, že pohreb zosnulého sa uskutoční v Dome kultúry 25. apríla, pričom smútok bude držaný od 17. augusta 9.00 hod. do 19. augusta 19.00 hod., a pohrebný sprievod odíde 20. augusta o 9.00 hod.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp