Skip to content

Masová shromáždění za vítězství v 80denní kampani

Pchjongjang, 16. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 16. října se na Kim Ir Senově stadionu konalo shromáždění odhodlání předvoje mládeže na výzvu velké strany, aby se vší energií v 80denní pracovní kampani hrdým vítězstvím pozdravil 8. sjezd strany.

Zúčastnili se funkcionáři Ústředního výboru Svazu mládeže a příslušní pracovníci, mládež a studenti z Pchjongjangu.

Předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže Pak Čchol Min ve své zprávě uvedl, že jednomyslnou vůlí naší mládeže je proslavit čest bojových a úderných oddílů ve všech sektorech velkého vzestupu pod vysoko vztyčeným heslem “Silněji rozdmýchejme plameny 80denní pracovní kampaně v mocném postupu k 8. sjezdu strany!“

Na shromáždění zazněly projevy odhodlání. Poté následoval průvod předvoje mládeže.

 

 

Shromáždění dělnické třídy a odborářů

 

16. října se konalo v Cementárenském komplexu Sangwon shromáždění odhodlání dělnické třídy a členů odborů s cílem všemi silami dynamicky pokročit v 80denní pracovní kampani na výzvu velké strany a pozdravit 8. sjezd Korejské strany práce hrdým vítězstvím.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři odborů hlavního města a provincií a funkcionáři, pracující a odboráři komplexu.

Předseda Ústředního výboru Sjednocených odborových svazů Koreje Ču Jong Gil přednesl zprávu, následovanou projevy.

 

 

Řečníci zdůraznili, že 80denní pracovní kampaň je útokem všeho lidu za skvělé završení boje letošního roku a slavnostní pozdravení 8. sjezdu strany. Je také generálním útokem, hnaným vpřed vynalézavostí a horlivostí dělnické třídy a odborářů, odhodlaných ještě silněji upevnit vítězství.

Uvedli, že bychom měli mít vždy na paměti, že v současné mimořádné protiepidemické práci je nejškodlivější tendencí namyšlenost a laxnost, nedbalost a lhostejnost, a vyzvali k přísnému dodržování protiepidemických pravidel, aby byla posílena nouzová protiepidemická bariéra státu.

Poznamenali, že musí být zbudovány všechny obytné domy a vesnice v postižených oblastech jako hnízdo štěstí, které se nezhroutí, i kdyby spadlo nebe, a jako rajská zahrada socialismu, a musí být mocně rozdmýchány plameny boje za zvýšení výroby a dopravy, aby aktivně přispěly ke stabilizaci života obyvatel postižených oblastí.

Vyzvali celou dělnickou třídu a všechny odboráře, aby v 80denní pracovní kampani znovu jasně ukázali celému světu hrdinství Kim Ir Senovy Kim Čong Ilovy dělnické třídy a pozdravili 8. sjezd politickým nadšením a skvělými pracovními úspěchy.

 


 

Armádně-lidová shromáždění v provinciích

 

14. října se uskutečnila společná shromáždění armády a lidu v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Kangwon, Severní Hwanghe, Severní a Jižní Hamgjong, Rjanggang a městech Nampcho, Kesong a Rason s cílem rázně pokročit na výzvu velké strany v 80denní pracovní kampani a pozdravit 8. sjezd Korejské strany práce hrdým vítězstvím.

Zúčastnili se jich funkcionáři místních orgánů strany a vlády, organizací pracujících, továren, podniků a zemědělských družstev, pracující lid, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti.

 

 

Na shromážděních byly předneseny zprávy, následované projevy. Referenti a řečníci zdůraznili nezbytnost zahájit rozhodnou nepřetržitou ofenzívu s vysokou morálkou, s níž bylo oslaveno 75. výročí založení strany jako velká událost vítězství a pokroku pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, a tak oddaně bráněn 8. sjezd strany.

Uvedli, že protiepidemická práce by měla být vnímána jako zásadní problém, který přímo souvisí s osudem země a ovlivňuje život nás i našich dětí, a bez sebemenší lhostejnosti a nedbalosti musíme projevovat maximální odpovědnost, věrnost a odhodlání, a tím ještě více upevnit protiepidemickou bariéru.

Řekli, že zázračné úspěchy přeměny neštěstí v příznivé podmínky, kterých dosáhla čučchejská Korea, by měly být dosaženy na místech kampaní obnovy díky spolupráci armády a lidu v souladu s ušlechtilým záměrem strany, která jako jeden z cílů 80denní pracovní kampaně stanovila obnovu po přírodních katastrofách.

Vyzvali hlavní průmyslová odvětví, aby se při uskutečňování cílů pětiletky současně zaměřila na úspěšné završení boje letošního roku. Podtrhli nutnost včasného dokončení sklizně a mlácení mobilizací všech sil všech sil a prostředků.

Poté následovaly masové manifestace.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp