Skip to content

Devět let uskutečňování pokynů zvěčnělého soudruha KIM ČONG ILA

Uplynulo devět let od úmrtí věčného předsedy Výboru národní obrany Korejské lidově demokratické republiky soudruha Kim Čong Ila (17. prosince čučche 100 /2011/).

4. prosince 2011, dva týdny před svou smrtí, navzdory mimořádně chladnému počasí navštívil velký generál zábavní park mládeže Keson. Když se ho zaměstnanci parku zeptali, proč musel přijet zrovna v tak chladný den, odpověděl s úsměvem na tváři, že jen potom sem budou moci lidé přicházet v hezké dny.

V prosinci 2011, v posledních dnech jeho života, se ho lékaři pokusili z obavy o jeho podlomené zdraví odradit od pokračování v jeho místním vedení, ale řekl jim: „Je mi to opravdu líto, ale nemohu učinit, co říkáte. Naopak Vy byste měli dělat, co říkám já.“ Poté se vydal na cestu k terénnímu vedení. Na této cestě skonal.

 

To je obraz soudruha Kim Čong Ila, kterého si korejský lid tak váží. V devíti letech od jeho skonu byl stále věren jeho pokynům. Předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un stál vždy v čele posvátného boje za jejich uskutečnění. Stejně jako soudruh Kim Čong Il stále provádí vážený soudruh nejvyšší vůdce místní vedení po celé zemi, aby motivoval lid k boji. Kamkoli přijde, seznámí se s uplatňováním pokynů soudruha Kim Čong Ila souvisejících s danou jednotkou a stanoví za tímto účelem pokyny a metody. Pod jeho vedením dosáhl korejský lid pozoruhodných úspěchů ve svém úsilí provést pokyny soudruha Kim Čong Ila.

 

 

V prosinci čučche 101 (2012) korejští vědci a technici úspěšně vypustili satelit Kwangmjongsong 3-2, čímž provedli jeho pokyny k vypuštění satelitu v roce 2012 u příležitosti stého výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Úspěšně byly dokončeny velké stavební projekty jako ulice Čchangdžon v centru Pchjongjangu, Lidové divadlo, Ústav prsních nádorů pchjongjangské porodnice, lidové otevřené kluziště, hřiště pro jízdu na kolečkových bruslích a Pektusanská elektrárna hrdinné mládeže, které soudruh Kim Čong Il inicioval a věnoval jim velkou pozornost.

V souladu s jeho přáním dnes KLDR září plameny průlomové kampaně na ostří nože, bylo dosaženo rychlého rozvoje díky vědě a technice a postaveno nebo obnoveno mnoho továren a podniků v hutním, chemickém a několika dalších průmyslových odvětvích. V různých částech země byl zřízen vodní park Munsu, jezdecký klub Mirim, lyžařské středisko Masikrjong a několik dalších základen pro masové kulturní a volnočasové aktivity a byly vybudovány moderní ulice včetně ulice vědců Mire a ulice Rjomjong.

 

 

V loňském roce bylo město Samdžijon, které se nachází v nejsevernější části země, zkrášleno jako příkladné horské město a v okrese Jangdok ve střední části země bylo vybudováno vynikající lázeňské středisko horkých pramenů.

I v letošním roce bylo vybudováno mnoho moderních továren, které přispívají k rozvoji národního hospodářství a zlepšování životní úrovně lidu, a několik oblastí zasažených povodněmi a tajfuny bylo přeměněno v pohádkovou zemi socialismu. Nově postavené domy byly poskytnuty obyvatelům zasaženým přírodními katastrofami zdarma. Přikládat nejvyšší prioritu zájmům lidu a podřídit jim všechno – to je skutečný obraz sociálního systému naší země.

Je neochvějnou vírou a nezlomnou vůlí korejského lidu důsledně plnit všechny plány a pokyny soudruha Kim Čong Ila.

 

 

Dle materiálů laskavě poskytnutých Velvyslanectvím KLDR v Praze a Korejskou společností pro výměnu publikací