Skip to content

Národní setkání k 60 letům Dělnicko-rolnických rudých gard

Pchjongjang, 14. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – V pondělí 14. ledna se uskutečnilo národní setkání v Lidovém paláci kultury k oslavě 60. výročí založení Dělnicko-rolnických rudých gard, revolučních ozbrojených sil Korejské strany práce.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vypracoval dalekosáhlý plán ozbrojení všeho lidu a založil Dělnicko-rolnické rudé gardy, elitní revoluční miliční síly, 14. ledna čučche 48 (1959), reorganizací a dalším rozvojem jejich předchůdce, Lidových sil sebeobrany.

 

Setkání se zúčastnil soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruh Čche Pu Il, ministr lidové bezpečnosti; soudruh Kim Nung O, předseda pchjongjangského městského výboru KSP; soudruh Ri Jong Re, vedoucí oddělení ÚV KSP; funkcionáři v oblasti civilních obranných sil, funkcionáři a členové Dělnicko-rolnických rudých gard v Pchjongjangu včetně pracovníků ministerstev a ústředních institucí.

Přítomni byli i funkcionáři orgánů ozbrojených sil včetně armádního generála pozemních vojsk soudruha Ri Jong Gila, náčelníka generálního štábu Korejské lidové armády.

Soudruh Čche Rjong He přednesl pamětní zprávu. Uvedl, že když velký vůdce založil Dělnicko-rolnické rudé gardy, byl vytvořen všelidový a celonárodní obranný systém s Korejskou lidovou armádou jako jádrem a byla poskytnuta trvalá záruka pevné obrany suverenity a důstojnosti země a národa a mocného urychlení socialistické výstavby. Poukázal na skutečnost, že Dělnicko-rolnické rudé gardy, které byly pevně připraveny jako spolehlivé revoluční ozbrojené síly Korejské strany práce, společně s Korejskou lidovou armádou splnily své poslání a povinnost v těžkých časech a zároveň rozbíjely zákeřné provokace nepřátel k rozpoutání nové války.

Připomněl, že vedoucí funkcionáři a členové Dělnicko-rolnických rudých gard, kteří pevně třímali pušku v jedné ruce a kladivo, srp nebo štětec v druhé, vykonali skvělé zásluhy v boji za uskutečnění vlastenecké touhy velkého vůdce a velkého generála pro budování mocné země. Vyzval je, aby uchovávali pevnou důvěru v konečné vítězství a horoucí vlastenectví a plnili své čestné poslání a povinnost v kampani za obranu země a budování socialistické moci pod vedením velké strany.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Viz též 60 let vítězství a slávy Dělnicko-rolnických rudých gard