Skip to content

Poslanci a funkcionáři Nejvyššího lidového shromáždění vystoupili na Pektusan

Samdžijon, 24. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Poslanci Nejvyššího lidového shromáždění, kteří se účastní pochodu po místech revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan), navštívili 24. února rodiště předsedy Kim Čong Ila v Pektusanském tajném táboře.

Toho dne navštívili tajný tábor Sadžabong. Na shromáždění pro vyjádření dojmů ze vzpomínek protijaponských partyzánů, které bylo součástí výpravy, upevnili své odhodlání bránit a oslavovat revoluční tradice Pektu a plnit svou povinnost v předvoji boje za dovršení revoluční věci čučche.

Pochodují hustými lesy hory Pektu za sborového zpěvu revolučních písní.

 
 

24. února navštívili oblast Rimjongsu.

 


 
Samdžijon, 26. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Funkcionáři prezídia Nejvyššího lidového shromáždění na výpravě na revoluční bojiště v oblasti hory Pektu vystoupili 26. února na horu Pektu.

Téhož dne se seznámili s tajným táborem Mudubong před pomníkem s ponaučením na štítě Mudu.

Poslanci Nejvyššího lidového shromáždění, pokračující ve výpravě po bojištích v oblasti Pektusanu, 26. února vystoupili na horu Pektu. V tento den tábořili pod širým nebem po příkladu protijaponských partyzánů.

25. února si prohlédli tábor Pegebong a srub Samtchogong a navštívili různá místa ve městě Samdžijon. Po cestě uspořádali soutěž ve sborovém zpěvu revolučních písní a přednesu básní.

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp